Dialog med Finans Norge

I dialog med Finans Norges dokumentutvalg utvikler nå Spama et digitalt verktøy som skal bistå bankene i implementeringen av den nye finansavtaleloven. Prosjektet er på skissestadiet og noen av skissene viser vi deg på de neste sidene.
logo