Spama ivaretar helheten

Avtaler og opplæring innenfor ny Finansavtalelov

Dokumenter og opplæring hånd i hånd

Spama er, sammen med dokumentuvalget til Finans Norge, svært sentrale i revisjonen av bankenes avtaledokumenter. Avtaledokumentene representerer i noen grad sluttproduktet av fortolkningen av både lovverk og forskrifter.

Vi tror dette gir Spama et unikt utgangspunkt for å lage en matnyttig og relevant opplæring.

Spama vil med dette informere om våre aktiviteter innenfor ny finansavtalelov. Vi tar for oss det vi gjør både innenfor avtaleområdet og opplæringsområdet. Disse to områdene er tett knyttet sammen.

Nå får vi hjelp av det nye lovverket. Forklaringsplikten i den nye finansavtaleloven krever at avtalen skal være forståelig for folk flest. Vi heier på den nye finansavtaleloven og gleder oss til å utvikle både nye avtaleløsninger og nye læringsløsninger.

 

Ny finansavtalelov i tråd med vår visjon

Vår visjon er å gjøre det ugjennomtrengelige tilgjengelig. Det innebærer å fatte seg i korthet og bruke et enkelt språk. Som en del av denne visjonen har vi over lenger tid vært opptatt av å utvikle kortversjoner av avtalene slik at de er forståelige for folk flest.