DEL 1: Webtilpasset «punkt for punkt»-presentasjon av vilkårene

I dag benyttes ofte PDF-formatet for presentasjon av avtalene. Det betyr at det blir mye, liten og ugjennomtrengelig tekst - spesielt på mobile flater. Vi lager derfor et webtilpasset format der avtalene presenteres punkt for punkt.

Hvert punkt tilsvarer overskriften i avtalevilkårene. Med denne visningen får brukeren enkelt en oversikt over innholdet i avtalen. Ved å klikke på overskriften blir innholdet i det enkelte avsnittet åpnet for lesing. 

Skjermdump  Skjermdump