DEL 2: Tekstbasert "Kort forklart"

For å ivareta det nye lovverkets § 5-1 Forklaringsplikt, lages det både tekstbaserte og videobaserte «kort forklart»-løsninger.  

Under ser du to skjermbilder av tenkt løsning for tekstbasert "Kort forklart"-løsning.