Forum for depotansvarlige 2022

Webinar
Dato: 14. og 15. juni 2022
Påmeldingsfrist: 21. mai

Velkommen til depotforum 2022 som i år vil bli avholdt i Oslo 14. - 15.  juni 2022

Programmet er under utarbeidelse. Vi vil fortløpende legge ut nærmere informasjon, så følg med oss på våre kurssider.


Målgruppe

Depotforumet retter seg mot personer som arbeider med depotrettslige problemstillinger innenfor depot- og kredittfunksjonen i bank.

 

Meld på

 

Praktisk informasjon 

Dato

14. - 15. juni 2022

Tid

Dag 1 kl. 10.00

Sted

Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu

Kursavgift

Kr 5700,- Oppholdskostnader,
overnatting og fellesmiddag kommer i tillegg.

Påmeldingsfrist

21. mai


Meld på 

 

Gjennomføring

Webinaret gjennomføres over 2 dager.Meld på

 

Programposter

Programmet er under utvikling og endringer kan skje

14. juni  
kl. 10.00 - 10.05 Velkommen
kl. 10.05 - 11.00

Finansavtaleloven – hvor står vi / hva mangler vi?
Nye dokumenter etter ny finansavtalelov – hva er endret .
Hva får vi ikke svar på i forskriften?
kl. 11.00 -12.00Avslagsplikten
- behovet for dokumentasjon for hva banken har sagt/gjort.
- avslag også knyttet til andre «ikke- rene- kredittvurdering»
- vil dette bli fulgt opp av veiledningsplikten?
kl. 11.30 - 12.30  Lunsj
kl. 12.30 - 13.00  Bygninger på fremmed grunn - Person og Næring
kl. 13.00 - 14.00


Elektronisk signering på BM
Kontroll mot foretaksregisteret. Hva med dokumenter
som er signert i andre portaler utenfor banken?
kl. 14.00 - 14.20  Pause
kl. 14.20 - 15.15

 Avgjørelser i høyesterett 
- rettsvern for eiendomskjøp uten tinglysning
kl. 15.15 - 15.45  Blankoskjøte - Hensikt, signert, datert og risiko
kl. 15.45 - 16.15

Tvangsgrunnlag og skadesløserklæringer
– ny dom i lagmannsretten
kl. 16.15 – 17.00


Obos deleie – hvordan forholde seg til det.
Hva betyr det for kunden / banken.
Problemstillingene banken må tenke igjennom.
   
15. juni  
kl. 09.00 - 10.00

Festekontrakter etablert før 1976
Hva med å tinglyse ny pant når festeavtalen er «utløpt»
kl. 10.00 - 11.00
 Kjøp av bolig uten hjemmelsovergang
-hvordan stiller bankene seg til det?
Spesielt hvor en samboer kjøper seg inn uten at hjemmel
overføres, hvor de isteden lages en samboeravtale

 kl. 12.00 - 13.00Aksjelovens 8-10 – Praksis så langt i bankene
- Formkrav
- Timing
- Pant i eiendom eller ikke?
 kl. 13.00  Lunsj
   Dagen avsluttes
   

 

 

 

Meld på 

 

Foredragsholdere

 Mer informasjon kommer.


Meld på 

 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2022 for de forskjellige arrangementene grunnet Covid-19. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs, konferanser grunnet Covid-19 vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar alternativt kansellert. Spama følger nøye med på utviklingen, og vil vurdere situasjonen og flytting av arrangementer fortløpende.

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Blir du forhindret fra å møte er avbestilingsfristen 2 uker før oppstart av 
    arrangementet, gitt forsvarlig gjennomføring iht Covid-19 reglene
  3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  5. Ved sykdom gjelder reglene overfor.
  6. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes eller deles.

 

Meld på 

 

Bekreftet påmelding ved webinar blir sendt ca. 1 uker før kursstart.