Bærekraft i finans

Ønsker du ansatte som er mer bevisste på sin påvirkning av klima og miljø? Både gjennom egne handlinger og banken eller finansselskapet? Mer enn noen gang trenger vi oppdatert kunnskap. 


Spama har flere kurs innenfor bærekraft. Kursene er laget som mikrolæringskurs, som også kan skreddersys etter behov. Kursene kan tilpasses alle plattformer fra tyngre learning management-systemer til mer mobile læringsplattformer.

Har du ikke egen plattform, kan det implementeres og distribueres fra  oss. Du kan også bruke samhandlingsplattformer av typen Facebook@work, Yammer og virksomhetens intranett.  

Hva hvis jeg ha mer effekt ut av læringen?

Vi tilbyr flere verktøy som kan benyttes for å få mer læring ut per krone, som for eksempel: 

  • Lederstøtte
  • Kahoot/konkurranser
  • Tilpasset distribusjon for å forsterke en endringsprosess


Ta kontakt med oss, så bistår vi med å lage egne eller skreddersydde læringer innenfor Bærekraft i finans. Vi leverer også white-label løsninger.  

 

Kontaktinformasjon

 

Anne-Line Moren, salgsjef
anne.line.moren@spama.no
930 33 009


Frode Hiorth
, prosjektleder og forretningsutvikler
frode.hiorth@spama.no
901 38 887