Styring og kontroll i norske banker

Webinar
Dato: 10. og 11. september 2020
fra kl. 09.00 - kl. 12.00 begge dager

Spama arrangerer i samarbeid med PwC et fagseminar som gir en grunnleggende innføring i rammeverket for styring og kontroll i norske banker. I tillegg vil deltakeren få en innføring i dagsaktuelle problemstillinger.

- Målgruppe

Alle som jobber med styring og kontroll i norske banker, herunder styremedlemmer, ledere i bank/finansforetak, banksjefer, CFO, ledere av kontrollfunksjoner (risikostyring/compliance) og internrevisorer.

 

Praktisk informasjon 

Dato

10. - 11. september 2020

Tid

kl.09.00 - kl. 12.00

Sted

På egen pc, hjemme eller på jobb

Kursavgift

Kr 3 700

Påmeldingsfrist

17. august 2020

 


Meld på 

 

Om kurset

Webinaret gir en grunnleggende innføring i regulatorisk rammeverk og god praksis for styring og kontroll i norske banker.

I tillegg ses det på noen sentrale og dagsaktuelle temaer som bankene for tiden har et spesielt fokus på:  

 • cyberrisk
 • anti-hvitvask
 • grønn finans
 • kapitalvurderingsprosessen (ICAAP, ILAAP & SREP).


Samlet vil dette gi kursdeltakerne et helhetlig overblikk over styring og kontroll av norske banker.

 

Meld på 

Program 

Kurset inneholder disse temaene:

 • finansforetaksloven - rammen for styring og kontroll
 • finanstilsynets fokus ved stedlige tilsyn
 • internal governance
 • styrende dokumenter
 • risikostyring
 • compliance
 • internrevisjon
 • utkontraktering
 • dagsaktuelt tema: Cyberrisk
 • dagsaktuelt tema: Anti-hvitvask
 • dagsaktuelt tema: Grønn finans
 • regulatorisk tema: ICAAP, ILAAP & SREP

 

Meld på 

 

Foredragsholdere

Henrik Flygind 
Partner og statsautorisert revisor, PwC 

Henrik har 16 års erfaring fra bank-/finansbransjen. Han har arbeidet med rådgivning, ekstern revisjon, intern revisjon, og også operativt i bransjen. Tidligere jobbet han i DNB og Sector Asset Management.

I dag jobber Henrik i PwC, primært med intern revisjon og rådgivning mot bank-/finansbransjen. Her er han engasjert i både ledende norske finanskonsern og lokale sparebanker.

 

Magne Sem
Partner og statsautorisert revisor, PwC

Magne har jobbet som ekstern revisor siden 1990 og er ansvarlig ekstern revisor for en rekke sparebanker.

Han har betydelig regulatorisk kompetanse innenfor banksektoren og har bred erfaring som foreleser. Magne har erfaring fra rådgivningsoppdrag innenfor regulatoriske forhold, risikostyring og internkontroll i finansbransjen og offentlig virksomhet. I tillegg er han styreleder i Norsk Finansnærings Økonomigruppe.


PwC vil også benytte ledende fagekspertise på fordypningstemaene.


Meld på 

 

Påmeldingsregler
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Meld på 

 

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.