Styring og kontroll i norske banker

Webinar
Dato: 27. og 28. april 2021
fra kl. 09.00 - kl. 12.00 begge dager
Påmeldingsfrist: så fort som mulig

Spama arrangerer i samarbeid med PwC et fagseminar som gir en grunnleggende innføring i rammeverket for styring og kontroll i norske banker. I tillegg vil deltakeren få en innføring i dagsaktuelle problemstillinger.

- Målgruppe

Alle som jobber med styring og kontroll i norske banker, herunder styremedlemmer, ledere i bank/finansforetak, banksjefer, CFO, ledere av kontrollfunksjoner (risikostyring/compliance) og internrevisorer.

 

Praktisk informasjon 

Dato

27. - 28. april 2021

Tid

kl.09.00 - kl. 12.00

Sted

På egen pc, hjemme eller på jobb

Kursavgift

Kr 3 700

Påmeldingsfrist

så fort som mulig

 


Meld på 

 

Program

Webinaret gir en grunnleggende innføring i regulatorisk rammeverk og god praksis for styring og kontroll i norske banker. Programmet publiseres i mars.

27. april  
Kl. 09.00-09.05 Velkommen
Kl. 09.05-09.25 Trender v/ Magne Sem, Partner PwC
Kl. 09.25-10.00 Finansforetaksloven - rammen for styring og kontroll v/ Magne Sem, Partner PwC
Kl. 10.00-10.30

"Internal governance & FTs fokus ved stedlige tilsyn
v/Magne Sem, Partner PwC & Henrik Bredholt Flygind, Partner PwC
Kl. 10.30-10.45 Pause
Kl. 10.45-11.00 Styrende dokumenter v/ Henrik Bredholt Flygind, Partner PwC
Kl. 11.00-11.15 Utkontrakteringer v/ Henrik Bredholt Flygind, Partner PwC
Kl. 11.15-11.50 Andre- og tredjelinjefunksjoner v/ Henrik Bredholt Flygind, Partner PwC
Kl. 11.50-12.00 Spørsmål / Avsluttning dag 1
   
28. april  
Kl. 09.00 - 09.40 Bærekraft/grønn finans v/ Martin Siollum, Direktør PwC
Kl. 09.40 - 10.20 Cyber-risiko v/ Eldar Lorentzen Lillevik, Partner PwC
Kl. 10.20 - 10.30 Pause
Kl. 10.30 - 11.10  ICAAP, ILAAP & SREP v/ Karina folvik, Direktør PwC
Kl. 11.10 - 11.50

Anti-hvitvask
v/ Flemming Holm, Direktør PwC og Maiken Kristiansen, Senior Associate PwC
Kl. 11.50 - 12.00 Spørsmål / Avsluttning

 

 

Meld på 

 

Foredragsholdere

Henrik Flygind 
Partner og statsautorisert revisor, PwC 

Henrik har 16 års erfaring fra bank-/finansbransjen. Han har arbeidet med rådgivning, ekstern revisjon, intern revisjon, og også operativt i bransjen. Tidligere jobbet han i DNB og Sector Asset Management.

I dag jobber Henrik i PwC, primært med intern revisjon og rådgivning mot bank-/finansbransjen. Her er han engasjert i både ledende norske finanskonsern og lokale sparebanker.

 

Magne Sem
Partner og statsautorisert revisor, PwC

Magne har jobbet som ekstern revisor siden 1990 og er ansvarlig ekstern revisor for en rekke sparebanker.

Han har betydelig regulatorisk kompetanse innenfor banksektoren og har bred erfaring som foreleser. Magne har erfaring fra rådgivningsoppdrag innenfor regulatoriske forhold, risikostyring og internkontroll i finansbransjen og offentlig virksomhet. I tillegg er han styreleder i Norsk Finansnærings Økonomigruppe.


PwC vil også benytte ledende fagekspertise på fordypningstemaene.

•    Grønn finans/bærekraft: Martin Spillum, Direktør PwC
•    ICAAP/ILAAP/SREP: Karina Folvik, Direktør PwC
•    Anti-hvitvask: Flemming Holm, Direktør PwC og Maiken R Kristiansen, Senior Associate PwC
•    Cyberrisiko: Eldar Lorentzen Lillevik, Partner PwC


Meld på 

 

Påmeldingsregler
  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
  3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
  4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Meld på 

 

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.