Smitteverv-compliant?

E-læringskurs
Dato: Fortløpende

Vi går inn i en ny fase i den nasjonale dugnaden. Kontorene åpnes gradvis opp. Hvordan kan du sikre deg at ansatte kjenner til Folkehelseinstituttets smittevernveileder når de er tilbake på kontoret?

Vær compliant

Spama har laget en kort læring som tar utgangspunkt i «FHIs mal for smittervernveileder». I dialog med FHI har vi benyttet deler av deres materiell. Læringen tar maks. 10 minutter og bidrar til å skape trygghet for at alle ansatte har nødvendig kunnskap.

Som leder får du tilgang til rapporter som gir deg god oversikt over aktiviteten i din bank. På denne måten kan du dokumentere at det er gjennomført opplæring i smittevernveilederen i banken din. Det gir trygghet for deg, og for dine ansatte.

Praktisk informasjon

Type

E-læringskurs

Sted

På egen PC - hjemme eller på jobb

Kursavgift

Kr 99,- pr. ansatt for 1 års tilgang,
min. kr 2 500.
Alle priser er eks. mva.

 

 Bestilling

 

Sitat FHI smittevern

 

Gjør deg mer kjent med løsningen