Kredittvurdering BM

Webinar
Dato 21. - 23. juni 2021
fra kl. 09.00 - kl. 12.30
Påmeldingsfrist: 20. juni

Kurset gir en bred oversikt over de viktigste feltene innen kredittområdet på bedriftsmarked. 

 

Målgruppe

Bankens rådgivere på bedriftsmarkedet. Kurset passer for ansatte som er nye innen BM, samt for mer erfarne ansatte som ønsker å oppfriske eksisterende kompetanse.

 

Praktisk informasjon 

Dato

21., 22. og 23. juni

Tid

fra kl. 09.00 - kl. 12.30 hver dag

Sted

på egen PC - hjemme eller på jobb

Kursavgift 

Kr 6 700,-

Påmeldingsfrist 

20. juni

 

Meld på 

 


Gjennomføring

På webinardagen vil du motta en link til e-postadressen som du har registrert deg med. Lenken kobler deg opp i klasserommet, som er en plattform for webinarer. Det er viktig at du har et godt internett, og at du bruker nettleseren Chrome. Sjekk også med IT-ansvarlig i banken om det er satt opp brannmurer i banken som gjør at du må koble deg opp via Mobilnett.

Vi anbefaler at du logger deg på minst 10 minutter før oppstart for å sikre deg at du kommer inn i "klasserommet". Klasserommet åpnes opp 1 time før webinaret starter så du har mulighet for å teste lyd, bilde og nett.

 

Program 

Kurset inneholder blant annet en gjennomgang av en rekke forretningsmessige problemstillinger, relevante nøkkeltall samt regnskapets betydning for kredittvurderingsprosessen.

1.

Kredittprosessen

 

a) Hva er kredittrisiko

 

b) Overordnet styring og kontroll av kedittrisiko

 

c) Formålet med kredittsystemet

 

d) Overordnet om kredittprosessen fra innvilgelse til avvikling

 

e) Hvorfor benytte kredittmodell(er) og kredittscorings-verktøy

   

2.

Kredittinnvilgelse – hvordan vurdere en kredittsak

 

a) Kundeforståelse

  - vurdering av selskapstype og konsernstrukturer
  - konsolidering av selskaper
 

b) Ledelsesanalysen

  - hvorfor er analyse av ledelse viktig?
  - hvordan utføre ledelsesanalysen og hvilke momenter bør vurderes
  - strategiens betydning for bankens utlånsbeslutning
  - anmerkninger på selskap, hva betyr de?
 

 c) Betjeningsevne

  - regnskapsanalyse, vurdering av historisk inntjening
  - vurdering av kundens budsjetter
  - kontantstrømsanalyse
  - sensitivitetsanalyse

 

 - arbeidskapital
 

d) Soliditet og omstillingsevne

  - vurdering og korrigering av balansen
  - regnskaps- og nøkkeltallsanalyser av selskapets balanse
  - vurdering av selskapets fremtidige balanse
 

e) Sikkerhet og vilkår

  - vurdering av pantet selskapet stiller
  - sette vilkår for å styre engasjementet
  - risikoprising
 

f) Kredittfaglige problemstillinger i konsernstrukturer

   

3. 

 Kort om oppfølging av tapsutsatte engasjementer

 

a)  Identifisere tapsutsatte engasjementer

 

b) Analyse av tapsutsatte engasjementer

 

c) Tiltak for å begrense tap

 

Meld på 

 

Foredragsholdere

Kjetil Kristensen
Partner, Advisory - Financial Services Organization, Ernst & Young AS

Kjetil er partner i EY og en erfaren foredragsholder innen kredittområdet. Kjetil har i løpet av de siste 15 årene holdt en rekke kurs i håndtering av kreditt for bankrådgivere i bedriftsmarkedet. Som ansvarlig partner for tolv norske finansforetak, har Kjetil betydelig erfaring fra compliance, risikostyring og internkontroll innen bank og finans, med et særlig fokus på kredittområdet.

Stian Haugen
Manager,  Consulting, Ernst & Young AS

Stian holdt flere kurs innen kredittområdet. Han har flere års erfaring med gjennomgang av kreditt av store og små norske banker, og arbeider primært mot bedriftsmarkedssiden. Utover internrevisjon av banker, arbeider Stian med virksomhetsforbedring innen finansområdet. Hovedsakelig innen olje og gass. Han er også tidligere revisor.Meld på 

 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene varier fra kurs til kurs grunnet Covid-19. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs, konferanser grunnet Covid-19 vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato eller satt opp som webinar, alternativt kansellert. Spama følger nøye med på utviklingen, og vil vurdere situasjonen og flytting av arrangementer fortløpende.

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Blir du forhindret fra å møte er avbestilingsfristen 14 dager før oppstart av 
    arrangementet, gitt forsvarlig gjennomføring iht Covid-19 reglene
  3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  5. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

 

Meld på