Kredittforum BM

Webinar
Dato: 3. - 4. november 2020
Påmeldingsfrist: så fort som mulig

Nytt spennende forum med tidsaktuelle temaer for deg som arbeider med kreditt innenfor bedriftsmarkedet. Faglig påfyll og presentasjon av nyheter innenfor fagfeltet.

Målgruppe

Ansvarlig for kredittområdet og personer som arbeider med kreditt innenfor bedriftsmarkedet.

 

Meld på

 

Praktisk informasjon 

Dato

3. og 4. november 2020

Tid

Oppstart dag 1 kl. 10.00

Sted

På egen PC - hjemme, eller på jobb

Kursavgift

Kr 6 450,- 

Påmeldingsfrist

så fort som muligMeld på 

 

Om kurset

Kredittområdet bedriftsmarkedet møter stadig nye teknologidrevne bedrifter innenfor folkefinansiering. På innskuddssiden for bedriftsmarkedet popper det også opp nye former for tilbud og aktører.

Langsiktige, samfunnsmessige perspektiver innenfor klimarisiko tillegges økende oppmerksomhet. Vi får et eksempel på dette. I tillegg ser vi på metoder for å identifiserer hvitvaskingsforsøk. Dette er et område som tilsynsmyndighetene vektlegger sterkt. Det vil også være flere temaer innenfor juridiske forhold som berører pantesikkerhet.

Gjennomføring
På webinardagen vil du motta en link til e-postadressen som du har registrert deg med. Lenken kobler deg opp i klasserommet, som er en plattform for webinarer. Det er viktig at du har et godt internett, og at du bruker nettleseren Chrome. Sjekk også med IT-ansvarlig i banken om det er satt opp brannmurer i banken som gjør at du må koble deg opp via Mobilnett. 

Vi anbefaler at du logger deg på minst 10 minutter før oppstart for å sikre deg at du kommer inn i "klasserommet". Klasserommet åpnes opp 1 time før webinaret starter så du har mulighet for å teste lyd, bilde og nett.Meld på  

Program

Det tas forbehold om endringer av programmet. 

3. november

Kl. 10.00

Velkommen

Kl. 10.05

Eksempler på en bærekraftig dreining i bankens
engasjementsutvikling
 
v/ Marion Remøy, Ass. Banksjef i Sparebanken Vest

Kl. 10.50

Eksempel på Folkefinansieringsaktør
- digital tilrettelegging av emisjoner

v/ Elise Landsem, Head of communications Folkeinvest

Kl. 11.25

Hva får man når man parrer overskuddslikviditet
med fintech?

v/ Brynjar Ellingsen, Daglig leder Fixrate

Kl. 12.00

Lunsj

Kl. 13.00

Anvendelse av Kreditscoring modeller/
kredittvurderingsmodeller på BM som gir merverdi til
antihvitvask arbeidet. 

Oppfølging av reelle rettighetshavere i forhold til anti hvitvasking 
- hvor langt går kontrollansvaret for bankene mhp kompliserte
eierforhold?

v/ Kjersti Gjesdal, Direktør PwC

Kl. 14.15

Kaffepause

Kl. 14.30

IN- ordningen – fellesgjeldsbank situasjon,
hvilket ansvar ligger på banken - herunder utstedelse av
besittelseserklæringer
v/ Ingvild O.Kaagen, Advokat i EY

Kl. 15.15

Finansavtaleloven – status

v/ Eivind Ingolfsen, Advokat Emeritus

Kl. 16.30

 Slutt dag 1

 

Program 4. november

 

Kl. 08.30

Utsikter for norsk økonomi i 2021
v/ Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom I SpareBank 1 SR-Bank

Kl. 09.20

Kausjon og realkausjon for selskapsgjeld
v/ Eivind Ingolfsen, advokat emeritus 

Kl. 10.00

Kaffepause

Kl. 10.15

Legalpant for konkursbo
- problemstillinger for kausjonister og etterstående panthaver
v/ Rune Stavenes, advokat i Advokatkontoret AS  

Kl. 11.10

Lunsj

Kl. 12.00

Rettspraksis på BM området
v/ Eivind Ingolfsen, advokat emeritus

Kl. 12.45

Styreansvar i kredittens livsløp
- etablering, vedlikehold og avslutning av kreditt
v/ Under avklaring

Kl. 13.30

Kaffepause

Kl. 13.45

Hvilket personlig ansvar har styret og daglig leder når det
gjelder beslutninger på vegne av selskaper
- ofte i et selskaps sluttfase. Herunder rettsavgjørelser
v/Under avklaring

Kl. 14.30

Panteproblemstilling knyttet til lån til selskap som legger
fiber i bakken, og fjernvarmeanlegg og rør
(internett/varmeanlegg)
v/ Eivind Ingolfsen, Advokat Emeritus

Kl. 15.15

Endringer i aksjeloven - Oppkjøpsfinansiering  
v/ Børge Grøttjord Advokat og partner i
Advokatfirma DLA Piper Norway DA

Kl. 16.00

Slutt

 

Meld på  

 

Foredragsholdere
 • Marion Remøy, ass. banksjef i Sparebanken Vest
 • Børge Grøttjord, advokat i DLA Piper
 • Eivind Ingolfsen, advokat emeritus
 • Elise Landsem, head of communications Folkeinvest
 • Ingvild O.Kaagen, advokat i EY
 • Kjersti Gjesdal, direktør i PwC
 • Brynjar Ellingsen, Daglig leder Fixrate
 • Kyrre M. Knudsen, sjefsøkonom i SpareBank 1 SR-Bank
 • Rune Stavenesadvokat i Advokatkontoret AS

 

Meld på 

 

Påmeldingsregler


Påmeldingsreglene vil variere i året 2020 for de forskjellige arrangementene grunnet Covid-19. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs, konferanser grunnet Covid-19 vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar alternativt kansellert. Spama følger nøye med på utviklingen, og vil vurdere situasjonen og flytting av arrangementer fortløpende. rlig gjennomføring iht Covid-19 reglene.
 

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Meld på 

 

 

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 1 uker før kursstart.