Forum for depotansvarlige 2020

Webinar
Dato: 26. - 27. oktober 2020
Påmeldingsfrist: så fort som mulig

Velkommen til depotforum 2020. Forumet vil bli avholdt 26. - 27.  oktober 2020.

Målgruppe

Depotforumet retter seg mot personer som arbeider med depotrettslige problemstillinger innenfor depot- og kredittfunksjonen i bank.

 

Meld på

 

Praktisk informasjon 

Dato

26. - 27. oktober 2020

Tid

fra kl.09.00 - ca. kl. 15.15

Sted

På egen PC - hjemme, eller på jobb

Kursavgift

Kr 6 650,- 

Påmeldingsfrist

så fort som mulig


Meld på 

 

Om forumet

Depotforumet retter seg mot personer som arbeider med depotrettslige problemstillinger innenfor depot- og kredittfunksjonen i bank.

Du inviteres til å gi innspill på tema som opptar deg knyttet til depotområdet. Har du forslag til temaer, send oss gjerne tips ved å klikk på lenken Depotforum 2020 

 

Program 
Med forbehold om mindre justeringer av programmet
Mandag
26. oktober
 
Kl. 09.00 Velkommen
Kl. 09.05


Ny finansavtalelov – essensen i endringene på kredittavtaler,
kausjon, generelle vilkår, herunder e-signering
v/ Eivind Ingolfsen, Advokat emeritus
Kl. 09.35


Nye dokumenter som følge av ny finansavtalelov
(omfang avhenger av fremdrift)

v/ Lars Tore Myklatun, Juridisk direktør Landkreditt Bank
Kl. 10.05 Kort pause
Kl. 10.15Kunden skal kunne vurdere om tilbudet er godt for han/henne.
Er produktet blitt forstått. Kan dette løses digitalt?
v/ Product Manager Self-service Lending, Silje Larsen og
Business analyst Tom-Erik Strand-Udnæseth, TietoEvry
Kl. 11.05 Kort pause
Kl. 11.15Gjeldsordning – hva betyr dette for panthaver. Vil revisjon av loven
få noen betydning? Nærmere om ulikheter mellom offentlig (rettslig)
og privat (utenrettslig) gjeldsordning
v/ Seksjonssjef Pål Østensen, Namsforden i Oslo, Asker og Bærum
Kl. 12.15 Lunsj
Kl. 13.00


Legalpant for konkursbo -problemstillinger for kausjonister og
etterstående panthaver
v/ Advokat Rune Stavenes, Advokatene Laastad og Stavenes
Kl. 13.55 Kort pause
Kl. 14.05


Omstøtelse av pantesikkerhet med forsinket rettsvern –
er situasjonen den samme etter eTinglysing?
v/ Advokat Rune Stavenes, Advokatene, Laastad og Stavenes
Kl. 15.05 Spørsmål og svar som ikke er behandlet tidligere
Kl. 15.15 Slutt dag 1
   
Tirsdag
27. oktober
 
Kl. 09.00

Endringer i aksjeloven §3-8 og §8-10
v/ Advokat Børge Grøttjord DLA Piper
Kl. 10.00  Kort pause
Kl. 10.10

Forslag til endringer i inkassoloven
v/ Advokat Carl Flock, Finans Norge
Kl. 10.40 Kort pause
Kl. 10.45

Sampant – problemstillinger og praktiske vinklinger
Under avklaring
Kl. 12.00 Lang pause - Lunsj
Kl. 12.45
Hva endrer seg for megler/oppgjørsavdelingen i en
digital bolighandel, og hva er det viktig for bankene å fokusere
på når flest mulig boligkjøp skal foregå uten papir.
v/ Leder oppgjør Christer Ingebrigtsen, SpareBank 1 SR-Bank og
salgssjef Bank og Finans Tore Torvildsen, Ambita
Kl. 13.45 Kort pause
Kl. 13.55


Finans og mangfold: kan religiøst og kulturelt mangfold føre
til finansiell ekskludering?
v/ Torkel Brekke, Professor ved Storbyuniversitetet OsloMet
Kl. 14.55 Avslutning
   

 

 

 

Meld på 

 

Foredragsholdere
 • Eivind Ingolfsen, Advokat emeritus, tidligere Depotsjef i Sparebanken Vest
 • Lars Tore Myklatun, Juridisk direktør Landkreditt Bank
 • Silje Larsen, Product Manager Self-service Lending 
 • Tom-Erik Strand-Udnæseth, Business analysti TietoEvry
 • Pål Østensen, Seksjonssjef hos Namsforden i Oslo, Asker og Bærum
 • Rune Stavenes, Advokat, Advokatene Laastad og Stavenes
 • Børge Grøttjord, Partner og Advokat DLA Piper Norway
 • Carl Flock, Juridisk direktør/advokat,
  Finansmarkedsrett og regulering av banker og forsikringsselskaper, Finans Norge
 • Christer Ingebrigtsen, v/ salgssjef Bank og Finans SpareBank 1 SR-Bank og
 • Tore Torvildsen, Salgssjef Bank og Finans, Ambita
 • Torkel Brekke, Professor ved Storbyuniversitetet OsloMet

 


Meld på 

 

Påmeldingsregler
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Meld på 

 

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

Hotellrom blir bestilt av Spama. Fint om du noterer om du kommer dagen før.