Forum for depotansvarlige 2020

Dato: 26.-27. oktober 2020

Velkommen til depotforum 2020. Forumet vil bli avholdt i Oslo 26. - 27.  oktober 2020 på det nye konferanseshotellet Hotell Oslo i Bjørvika.

Målgruppe

Depotforumet retter seg mot personer som arbeider med depotrettslige problemstillinger innenfor depot- og kredittfunksjonen i bank.

 

Meld på

 

Praktisk informasjon 

Dato

26. - 27. oktober 2020

Tid

Oppstart dag 1 kl.10.00

Sted

Hotell Oslo, Bjørvika

Kursavgift

Kr 6 650,- eksl. oppholdskostnader

Påmeldingsfrist

så fort som mulig


Meld på 

 

Om forumet

Depotforumet retter seg mot personer som arbeider med depotrettslige problemstillinger innenfor depot- og kredittfunksjonen i bank.

Du inviteres til å gi innspill på tema som opptar deg knyttet til depotområdet. Har du forslag til temaer, send oss gjerne tips ved å klikk på lenken Depotforum 2020 

 

Program 

Programmet vil inneholde bl.a. disse temaene:

 1. Ny finansavtalelov – fokus på kredittavtaler, kausjon, generelle vilkår herunder e- signering og ansvarsregler
 2. Prioritetskonflikter – varelager kontra salgspant, ekstinksjon ved godtroerverv
 3. Omstøtelse av pantesikkerhet med forsinket rettsvern – er situasjonen den samme etter eTinglysing?
 4. Gjeldsordning – hva betyr dette for panthaver
 5. Vil revisjon av loven få noen betydning?
 6. Nærmere om ulikheter mellom offentlig og privat gjeldsordning.
 7. Endringer i aksjeloven §3-8 og §8-10
 8. Forklaringsplikten etter ny finansavtalelov
  - Kunden skal kunne vurdere om tilbudet er godt for han - Er produktet blitt forstått - Avsjekking av kundens forståelse av produktvalg - Kan dette løses digitalt
 9. Nye dokumenter som følge av ny finansavtalelov (avhenger av fremdrift)
 10. Legalpant for konkursbo -problemstillinger for kausjonister og etterstående panthaver
 11. Ny inkassolov – status?
 12. Sampant – problemstillinger og praktiske vinklinger

 

Meld på 

 

Foredragsholdere

Informasjon om forefragsholdere vil bli publisert nærmere kursdato,


Meld på 

 

Påmeldingsregler
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Meld på 

 

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

Hotellrom blir bestilt av Spama. Fint om du noterer om du kommer dagen før.