Webinar for complianceansvarlige

Webinar
Dato: 22. - 23. september 2020

Finans Norge og Spama arrangerer sitt årlige complianceseminar den 22. og 23. september 2020 som webinar. Seminaret er rettet mot praktiske problemstillinger og er en viktig møteplass for complianceansvarlige i banker.

Målgruppe

Compliancemedarbeidere i banker med konsesjon til å yte investeringstjenester, eller som er tilknyttet agent til et verdipapirforetak. Seminaret er relevant for alle som jobber med compliance i bank, samt investeringsrådgivere, advokater og andre som har interesse for området.

 

Meld på 

Praktisk informasjon 

Dato

22. - 23. september 2020

Tid

Oppstart dag 1 kl. 09.00

Sted

På egen PC - hjemme, eller på jobb.

Kursavgift

Kr 3800,-   

Påmeldingsfrist

1. september 2020

 


Meld på 

 

Om seminaret

Seminaret dekker sentrale regulatoriske nyheter samt aktuelle problemstillinger som er av særlig relevans for compliancemedarbeidere i banker og verdipapirforetak.

Målsettingen er å gi deltakerne en oppdatering i hva som er nytt og endret i relevante regelverk samt skape en god møteplass der deltakerne kan dele erfaringer og bygge nettverk.

 

Meld på 

Program 


                                                                                               

   

Programmet, som er under utarbeidelse, inneholder bl.a.: 
                                                                                

  • Innleding ved Idar Kreutzer, Finans Norge
  • Nytt fra Finanstilsynet
  • MiFID II - aktuelle problemstillinger
  • Compliance som en verdiøkende funksjon
  • Etikk - utvalgte problemstillinger 
  • Nye føringer fra finansavtaleloven
  • Compliance i koronaens tid

Eventuelle spørsmål kan rettes til juridisk fagsjef Liv Tove Bakken på tlf. 23 28 43 55
e-post liv.tove.bakken@finansnorge.no. 

Spørsmål rundt praktiske forhold rettes til inger.marie.buraas@spama.no

Utfyllende informasjon med detaljert program kommer etter sommeren, men sett av tidspunktet allerede nå!
                                        

Gjennomføring

Seminaret deles opp i fire webinarer som tilbys 22. og 23. september:

22. september:
Del 1. kl. 09.00 - 11.00
Del 2. kl 12.00  - 14.00

23. september:
Del 3. kl 09.00 – 11.00
Del 4. kl 12.00 – 14.00


Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

Meld på