Webinar for complianceansvarlige

Webinar
Dato: 23. - 24. september 2021

Finans Norge og Spama arrangerer sitt årlige complianceseminar den 23. og 24. september 2021 som webinar. 

Finans Norge og Spama ønsker velkommen til Complianceseminaret 2021,  som også i år arrangeres digitalt. Om vi ikke kan møtes fysisk, har vi fortsatt et ønske om å tilrettelegge for oppdatering og erfaringsdeling for alle dere som jobber med compliance. Seminaret  arrangeres som et webinar over to dager fra 23. til 24. september.

Målgruppe

Compliancemedarbeidere i banker med konsesjon til å yte investeringstjenester, eller som er tilknyttet agent til et verdipapirforetak. Webinaret er relevant for alle som jobber med compliance i bank, samt investeringsrådgivere, advokater og andre som har interesse for området.

 

Meld på

Praktisk informasjon 

Dato

23. - 24. september 2021

Tid

Oppstart dag 1 kl. 09.00

Sted

På egen PC - hjemme, eller på jobb.

Kursavgift

 

Påmeldingsfrist

så snart som mulig

 


Meld på 

 

Om webinaret

Weminaret dekker sentrale regulatoriske nyheter samt aktuelle problemstillinger som er av særlig relevans for compliancemedarbeidere i banker og verdipapirforetak.

Målsettingen er å gi deltakerne en oppdatering i hva som er nytt og endret i relevante regelverk.

 

Meld på 

Program 
                                                                                        

                                                                    


Utfyllende informasjon med detaljert program kommer, men sett av tidspunktet allerede nå!  

                                                                         

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
juridisk fagsjef Liv Tove Bakken på tlf. 41 85 38 36, e-post liv.tove.bakken@finansnorge.no. 

Spørsmål rundt praktiske forhold rettes til inger.marie.buraas@spama.no

                                        

Gjennomføring

Webinar


Bekreftet påmelding blir sendt ca. 1 uker før kursstart.

Meld på 

Forelesere

 

 

Meld på