Bedre Årsoppgjør 2020 - Oslo


Dato: 24. november 2020
Påmeldingsfrist: 1. november 2020

Endringer og tilpassinger ifm årsoppgjøret 2020

Målgruppe

Kurset henvender seg til regnskaps- og økonomiansvarlige, regnskapsmedarbeidere og revisorer for bankene.

 

Praktisk informasjon 

Dato

24. november 2020

Tid

Oppstart kl. 09.30

Sted

Oslo eller nærmeste omegn.
Sted blir bekreftet senere.

Kursavgift

Kr 4150,-

Påmeldingsfrist

1. november 2020

 

24.11 – Oslo (Gardermoen eller nær Oslo S) Meld på 

3.12. – Trondheim Meld på 

8.12 – webinar Del 1 kl. 09.00 - 12.00 Meld på 
9.12 – webinar Del 2 kl. 09.00 - 12.00

 

Om kurset

Weminaret dekker sentrale regulatoriske nyheter samt aktuelle problemstillinger som er av særlig relevans for compliancemedarbeidere i banker og verdipapirforetak.

Målsettingen er å gi deltakerne en oppdatering i hva som er nytt og endret i relevante regelverk samt skape en god møteplass der deltakerne kan dele erfaringer og bygge nettverk.

 

Meld på 

Program 

Oslo 24. november og
Trondheim 3. desember :

Kl. 09.30 Erfaringer fra Bankenes sikringsfond:
                 -
gjennomgang av bankenes regnskaper
                 - bankbesøk
Kl. 10.15 Kort pause
Kl. 10.20 Erfaringer med implementering av IFRS etter forskrift i GRS bankene.
                 Hva gjorde bankene og hvor kan de bli bedre?
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 13.00 Et dypdykk i nedskrivningsreglene for utlån basert på erfaringer
                fra effekter av Covid-19 og oljeprisfall
Kl. 14.00 Hvordan implementere leasingstandarden - et praktisk eksempel
Kl. 14.30 Kapitaldekning – hvor kan det gå galt ved beregningen?
Kl. 15.00 Regulatorisk utviklingSMB rabatt?
Kl. 15.30 Slutt

 

Webinar:

8. desember

Kl. 09.00 Erfaringer fra Bankenes sikringsfond:
                - gjennomgang av bankenes regnskaper
                - bankbesøk
Kl. 10.00 Kort pause
Kl. 10.10 Erfaringer med implementering av IFRS etter forskrift i GRS bankene.
                Hva gjorde bankene og hvor kan de bli bedre?
Kl. 11.45 Tid til å svare på spørsmål
Kl. 12.00 Slutt

9. desember

Kl. 09.00 Et dypdykk i nedskrivningsreglene for utlån basert på erfaringer
                fra effekter av Covid-19 og oljeprisfall
Kl. 10.00 Pause
Kl. 10.10 Hvordan implementere leasingstandarden - et praktisk eksempel
Kl. 10.40 Kapitaldekning – hvor kan det gå galt ved beregningen?
Kl. 11.10 Regulatorisk utviklingSMB rabatt?
Kl. 11.45 Slutt

                                          
Foredragsholdere

Fagdirektør Sissel Krossøy, Bankenes Sikringsfond
Partner Magne Sem, PwC

 Meld på 

Gjennomføring

24.11 – Oslo (Gardermoen eller nær Oslo S) Meld på 

 3.12. – Trondheim Meld på 

 8.12 – webinar Del 1  kl. 09.00 - 12.00 Meld på
 9.12 – webinar Del 2  kl. 09.00 - 12.00 Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

Meld på