Fagdag aksjeloven

Dato: 6. oktober 2020

Aksjeloven - nye regler om oppkjøpsfinansiering

Målgruppe

Bankenes BM-rådgivere, ansvarlige for risikostyring og medlemmer i kredittkomiteer.

 

Meld på

 

Praktisk informasjon 

Dato

6. oktober 2020

Tid

Oppstart kl. 09.30

Sted

Advokatfirma DLA Piper Norway DA
Bryggegata 6, Aker Brygge

Kursavgift

Kr 4 650 inkl. lunsj

Påmeldingsfrist

18. september 2020

 


Meld på 

Om kurset

Fagdagen vil behandle utvalgte temaer under aksjeloven som berører banker og finansforetak. Den vil også gi en veiledning til håndteringen av en rekke praktiske temaer. 

Aksjelovens begrensninger i adgangen til å gi sikkerheter og lån er under stadig endring og utvikling. Kunnskap om reglene er nødvendig i dialoger med kunder som har behov for oppkjøpsfinansiering. Det er også påkrevet for at finansforetakenes rådgivere skal kunne være gode sparringspartnere for kundene.

Det har blitt vedtatt sentrale endringer i aksjereglene med virkning fra januar 2020 som regulerer selskapers adgang til å stille sikkerhet overfor banker. Fagdagen gir en oversikt over disse endringene.

 

Meld på  

Program

1.

Introduksjon
En introduksjon av temaet, gjennomgang av hovedforskjellene mellom aksjeloven §§ 3-8, 8-7 og 8-11, konsekvensene av at regelverket ikke etterleves og betydningen av bankens gode tro.

2. 

Avklaring av begreper
Nærmere om utbytterammen, konsern samt nærståendebegrepet i aksjeloven, samt en nærmere gjennomgang av aksjelovens utbytteramme.

3.

Aksjelovens regler etter § 8-7 om sikkerhetsstillelse til en aksjeeier, eller noen av aksjeeierens nærstående

 • bakgrunnen og formålet med bestemmelsen
 • hvilke kreditter og sikkerhetsstillelser omfattes ikke av bestemmelsen
 • gjennomgang av ulike eksempler av bestemmelsen i praksis

4.

Oppkjøpsfinansiering del I

a) når kommer aksjeloven § 8-10 til anvendelse
- bakgrunnen og formålet med bestemmelsen

b) hva er finansiell bistand

c) hvilke sikkerhetsstillelser og finansiell bistand omfattes av bestemmelsen

d) hva rammes ikke av bestemmelsen
- særskilt om den nye avgrensningen av bestemmelsen

e) gjennomgang av noen ulike eksempler

5.

Oppkjøpsfinansiering del II

a) Kravet til at alle avtaler om finansiell bistand må inngås på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper

b) Når kommer konsernunntaket til anvendelse
- når vil en avtale om finansiell bistand anses inngått på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper?

Gjennomgang av konsernunntaket i aksjelovens fjerde ledd.

 6.

Oppkjøpsfinansiering del III

a) saksbehandlingsreglene i aksjeloven for å gi finansiell bistand 

b) gjennomgang av aksjelovens saksbehandlingsregler som må være tilfredsstilt for å yte finansiell bistand 

 7.

Aksjeloven § 3-8 (avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse)

Bestemmelsens virkeområde :

 • bakgrunnen og formålet med bestemmelsen
 • hvilke kreditter og sikkerhetsstillelser omfattes av bestemmelsen
 8.

Aksjeloven § 3-8 (avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse)

Saksbehandlingsreglene
- hvordan gjennomføres saksbehandlingen under aksjeloven § 3-8

 9.

 Konsekvenser av ugyldighet - aksjeloven § 8-11

 • gjennomgang av i hvilke tilfeller pante og sikkerhetsavtaler kan bli ugyldig
 • når er banken i god tro og hva skal til for å bringe banken i god tro

 


Meld på    

Foredragsholdere

Ingvild Onshus Kaagen
Advokat, Ernst & Young Advokatfirma AS

Børge A. Grøttjord
Advokat, DLA Piper Norway

De erfarne finansadvokatene Ingvild Onshus Kaagen fra EY og Børge A. Grøttjord fra DLA Piper vil foreta en pedagogisk og casebasert gjennomgang av de nye reglene. De vil trekke på sine erfaringer rundt den praktiske bruken av reglene så langt, samt gi veiledning for hva de anser som "best practise" for bankene. 

 

Meld på 

 

Påmeldingsregler
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Meld på 

 

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.