Fraråding

Webinar
Dato: 25. august
Kl. 09.00 - kl. 11.30

Webinaret vil blant annet se på bankers opplysings- og forklaringsplikt etter gjeldene finansavtalelov, samt noen føringer som kan forventes fra den nye loven.

Målgruppe

Webinaret er rettet mot kredittmedarbeidere og andre som jobber med personmarkedet.

 

Meld på

 

Praktisk informasjon 

Dato

25. august

Tid 

Kl. 09.00 - 11.15

Sted

På egen PC - hjemme, eller på jobb.

Kursavgift

Kr 1650,- pr. deltaker

Påmeldingsfrist

så fort som mulig

 

Kursavgiften blir fakturert din arbeidsgiver etter gjennomført webinar. Påmelding er bindende.

På webinardagen vil du motta en link til e-postadressen som du har registrert deg med. Lenken kobler deg opp i klasserommet, som er en plattform for webinarer. Det er viktig at du har et godt internett, og at du bruker nettleseren Chrome. Sjekk også med IT-ansvarlig i banken om det er satt opp brannmurer i banken som gjør at du må koble deg opp via Mobilnett. 

Vi anbefaler at du logger deg på minst 10 minutter før oppstart for å sikre deg at du kommer inn i "klasserommet". Klasserommet åpnes opp 1 time før webinaret starter så du har mulighet for å teste lyd, bilde og nett.


Meld på

 

Om webinaret

På webinaret vil vi blant annet se på Bankers opplysings- og forklaringsplikt etter gjeldene finansavtalelov, samt føringer som kan forventes fra ny lov.

 

Meld på 

 

Programposter

Webinaret vil bl.a. se på:

Bankers opplysings- og forklaringsplikt etter gjeldene finansavtalelov – samt føringer som kan forventes fra ny lov innenfor:

Kredittforhold
 1. Bankens forklaringsplikt om produktet – FIN § 46c, 1. ledd:
 2. Bankens opplysningsplikt
 3. Bankens varslingsplikt
 4. Fraråding

Kausjonsforhold

 1. Forklaringsplikt i kausjonsforhold?
 2. Bankens opplysningsplikt
 3. Bankens varslingsplikt
 4. Fraråding av kausjonisten

Hvilke krav vil bli stilt til bankene i fremtiden?

 1. Ny finansavtalelov – proposisjonen ligger i Stortinget til behandling
 2. For mye informasjon?
 3. Elektronisk kredittbehandling


Du får mulighet til å stille spørsmål skriftlig ved en chattefunksjon i «klasserommet». Spørsmålene blir fortrinnsvis besvart etter gjennomgåelse av hvert kulepunkt i programmet. Alle som er i «klasserommet» vil se spørsmålene.

 

Meld på 

 

 Foredragsholdere


Eivind Ingolfsen, advokat emeritus og tidligere depotsjef  i Sparebanken Vest

 


Meld på

 

Påmeldingsregler
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Meld på