Personforsikring

E-læringskurs

Kursopplegget består av:

  1. Nye, effektive nettstudier innen forsikringskunnskap
  2. Rådgivningssamtalen – tilpasset kundens livssituasjon
  3. Samtaletrening – spørsmålene du stiller og hvordan du svarer når kunden spør
  4. Tilgang til faglige ressurspersoner


Simulert praktisk prøve

Skal du bli autorisert rådgiver i personforsikring?

Vi tilbyr trening og simulert praktisk prøve godkjent av FinAut.

Du forbereder deg til prøven ved hjelp av et kort e-læringskurs om kommunikasjon og God skikk. Deretter trener du i trenings-case i møte med en kunde. En coach gir deg tilbakemelding når du velger et svaralternativ som ikke er det beste valget i den aktuelle kundesituasjonen. 

Når du er klar for praktisk prøve, får du et kundecase uten coach. Her blir du testet i din praktiske kompetanse i kundemøtet i tråd med God skikk og må-kravene. Den simulerte praktiske prøven arrangeres av bedriften og er lett tilgjengelig i vår portal. Etter prøven får du en oversiktlig rapport som viser resultatet ditt. 

En simulert praktisk prøve er fleksibel og kan arrangeres på det tidspunktet og stedet bedriften ønsker. Ikke minst sparer man kostnader til sensorer, reiseutgifter og ev. opphold. 

 

Noe du lurer på?

Ta gjerne kontakt med en av oss:

Anne-Line Moren, tlf. 930 33 009

Liv Grete Torper, tlf. 930 33 301