Panterett PM - utvalgte temaer

Kurs i Oslo
Dato: 16. - 17. november
Oppstart: kl. 10.00 dag 1
Påmeldingsfrist: 1. november

Kurset har som målsetting å gi en grundig innføringer i de panterettslige problemstillinger som er relevante for personkundemarkedet.

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for erfarne kunderådgivere på personmarkedet innenfor kredittområdet, samt depotmedarbeidere.

 

Meld på

 

Praktisk informasjon 

Dato

16. - 17. november

Tid

Oppstart kl. 10.00 dag 1

Sted

Hotel Gabelshus, Gabels gate 16, 0272 Oslo

Kursavgift

Kr 6 600,- ekskl. oppholdskostnader

Påmeldingsfrist

14. oktober 2021


Meld på 

 

Gjennomføring

Ettersom samfunnet nå har åpnet opp for arrangementer vil kurset gjennomføres med de smitteverntiltakene som helsemyndighetene anbefaler. Smittesituasjonen og tiltakene kan endres fram til kursstart.

Vi vil til enhver følge retningslinjene fra helsemyndighetene, så kursdeltakerne kan føle seg trygge på at vi gjør det vi kan som kursarrangør. Hvis smittesituasjonen krever det vil kurset gå som webinar 1., 2. og 3. desember – økter fra 09.00 til 12.00 alle dager.

Programposter
Hjemmel, heftelser og prioritet
 - Prioritet, prioritetsvikning og opptrinnsrett
 - Pengeheftelser og servitutter
 - bygninger på fremmed grunn
  Kausjoner
- Kausjonstyper
- Forbruker eller ikke-forbruker?
- Etablering
- Forfall
Forsikring og pant
 - Forsikringsavtalelovens regler
 - Felleserklæringen
 - Panthavergarantien
  Fraråding
 - Fraråding av låntaker
 - Fraråding av kausjonistOppsigelse og inndrivelse av pant
 - tvangsgrunnlag for utlegg
 - tvangsgrunnlag for realisasjon
  Litt om forslaget til ny finansavtalelov
- Veilednings- og forklaringsplikt
- Kredittvurdering og avslagsplikten
- Samskyldnere
- Kausjoner

 


Meld på 

 

Foredragsholdere

Eivind Ingolfsen
Advokat emeritus og tidligere depotsjef, Sparebanken Vest

  

Meld på 

 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2021 for de forskjellige arrangementene grunnet Covid-19. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs, konferanser grunnet Covid-19 vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar alternativt kansellert. Spama følger nøye med på utviklingen, og vil vurdere situasjonen og flytting av arrangementer fortløpende.

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  3. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  4. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

 

Meld på