Kredittforum BM

Nå som webinar
Dato: 10. - 11. november 2021
Fra: kl. 09.00 - 13.30 - dag 1 / dag 2: kl. 09.00-kl. 13.00
Påmeldingsfrist: 1. november

Det er tid for nytt forum for Kreditt BM med tidsaktuelle temaer for deg som arbeider med kreditt innenfor bedriftsmarkedet. Faglig påfyll og presentasjon av nyheter innenfor fagfeltet.

Målgruppe

Ansvarlig for kredittområdet og personer som arbeider med kreditt innenfor bedriftsmarkedet.

 

Meld på

 

Praktisk informasjon 

Dato

10. - 11. november 2021

Tid

Oppstart dag 1 kl. 09.00 - kl. 13.30 /
dag 2 kl. 09.00 -13.00

Sted

På egen PC - hjemme, eller på jobb

Kursavgift

Kr 4 700,-

Påmeldingsfrist

1. november 2021Meld på 

 

Gjennomføring

Står det – Creating your session når du klikker på «knappen» Bli med er det pga en brannmur. Logg deg da på via bankens Gjestenett.

Logger du deg normalt inn via Citrix, gjør følgende: Koble deg opp via Gjestenettet i banken – du er da utenfor Citrix (Ved stasjoner PC - Dra ut nettverkskabelen av PC’en, og gå inn som gjest i nettverket.  Du vil da ved å klikke på knappen Bli med komme rett inn i webinaret.

Viktig med et godt internett - og en nettleser som ligger utenfor bankinterne pålogginger, f.eks Citrix. Vi anbefaler at nettleseren Internett Explorer ikke brukes, da de fleste verktøy ikke lenger støttes av denne nettleseren, bruk gjerne nettleseren Chrome.

Meld på  

 


Program
10. november  
Kl. 09.00 Velkommen
v/ Arvid Aarre
Kl. 09.05

«Boligboble og konsekvenser for finansiering av boligbygging»
v/ André K. Anundsen, Deputy Head of Research
Housing Lab, Oslo Metropolitan University
Kl. 10.15 
  

Finansavtaleloven – løypemelding – hvor står vi
– avklaringer/ forskrifter 

v/ Advokat Siren Coward, Sparebanken Øst
Kl. 11.00 Pause
Kl. 11.15

Omstøtelse – konkurs – dommer
v/ Advokat Rune Stavenes, Advokatkontoret Bergen
Kl. 12.20


Finansiering ved produksjon av mikrohus
– panterettslige forhold

v/ Eivind Ingolfsen, Advovkat emeritus
Kl. 12.50

Overlevering av løsøre - sale & leaseback
 v/ Eivind Ingolfsen, Advokat emeritus
Kl. 13.30 Slutt dag 1
   
11. november  
Kl. 09.00


Antihvitvasking – reelle rettighetshavere:
    -
Hvem står egentlig bak et selskap / er reelle rettighetshavere,
    typisk når det er mange ledd i eierstrukturen
    - Eksempler på selskapskonstellasjoner hvor det kan være
    vanskelig å finne den egentlige eieren/rettighetshaveren
    - Hvem låner banker egentlig penger til når det er lite transparente
    eierstrukturer?
    - Hva betyr aksjonæravtalen i denne sammenheng
    (kanskje er minoritetsaksjonæren den egentlige rettighetshaveren)

v/ Gunnar Holm Ringen, advokat og statsautorisert revisor,  PwC
Kl. 10.45 Pause
Kl. 11.00

Klima og kredittvurdering
- Hvorfor bør og må banker inkludere klima i kredittvurderinger?
- Hvordan inkludere klima i kredittvurderinger?
- Hvordan måle klimarisiko i porteføljen

v/ Line Asker, Økonom og rådgiver i Governance Group
 Kl. 12.00
Hvordan kan vi som bank bidra til en bærekraftig utvikling?

- Hvordan vurderes ESG risiko hos våre kunder?
- Hva vektlegger vi ved utstedelse av grønne lån?
   Og hvordan vil EUs taksonomi påvirke dette?
- Hvordan treffes vi som bank (og våre kunder) av EUs taksonomi
og tilhørende rapporteringskrav?

v/ Magnus Meland Røed | Avdelingsleder Seksjon Eiendom & Entreprenør, DNB

 Kl. 13.00 Slutt dag 2

 

Meld på  

 

Foredragsholdere
 • André K. Anundsen, Deputy Head of Research Housing Lab, Oslo Metropolitan University
 • Advokat Siren Coward, Sparebanken Øst
 • Advokat Rune Stavenes, Advokatkontoret Bergen
 • Eivind Ingolfsen, Advovkat emeritus
 • Gunnar Holm Ringen, advokat og statsautorisert revisor,  PwC
 • Line Asker, konsulent, Governance GroupMeld på 

 

Påmeldingsregler


Påmeldingsreglene vil variere i året 2020 for de forskjellige arrangementene grunnet Covid-19. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs, konferanser grunnet Covid-19 vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar alternativt kansellert. Spama følger nøye med på utviklingen, og vil vurdere situasjonen og flytting av arrangementer fortløpende. rlig gjennomføring iht Covid-19 reglene.
 

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Meld på 

 

 

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 1 uker før kursstart.