Eierskifte i landbruket

Fysisk kurs: sentralt i Oslo, eller nærmeste omegn
Dato: 20. - 21. juni
Tid: oppstart dag 1 kl. 10.00
Påmeldingsfrist: 1. juni 2022

- kurset har hovedvekt på økonomi, jus og skatt

Målgruppe

Kurset krever ingen spesiell forkunnskap, men egner seg best for rådgivere med landbrukskunder.

Praktisk informasjon

Dato

20. - 21. juni 2022

Type

Fysisk kurs

Sted

Oslo, eller nærmeste omegn.
Sted blir bekreftet senere.

Kursavgift

Kr 6 700,- ekskl. oppholdskostnader

Påmeldingsfrist

1. juni

 

Meld på

Om kurset

Det har de siste årene skjedd mange endringer som vedrører eiendomsoverdragelse i landbruket. Arveavgiften er fjernet og erstattet av nye skatteregler for eierskifter i familien. Dette gir nye utfordringer med tanke på tilpasninger.

Vi ser også en utvikling når det gjelder verdsetting av gårdsbruk. Det blir derfor større utfordringer knyttet til finansiering og hvordan verdifordelingen internt i familien skal løses.

 

Meld på  

Gjennomføring

Etter en periode med mange restriksjoner er det hygglig å kunne treffes igjen, og treffe kolleger fra andre banker for drøfting av fag og arbeidsmåter. Kurset vil gjennomføres med de smitteverntiltakene som helsemyndighetene anbefaler. Smittesituasjonen og tiltakene kan endres fram til kursstart.

Vi vil til enhver tid følge retningslinjene fra helsemyndighetene, så kursdeltakerne kan føle seg trygge på at vi gjør det vi kan som kursarrangør.


Meld på 


Program 

 

Mandag 20. juni  
Kl. 09.30 - 10.00 Registrering og kaffe
Kl. 10.00 - 11.00Om eierskifteprosessen
- Tidspunkt og varighet
- Åpenhet og involvering i familien
- Delt eierskifteprosess: Bolig - drift – eiendom
Kl. 11.00 – 11.30Verdsetting av landbrukseiendommer
- Innføring i regelverk og varslede endringer (priskontroll)
- Eksempel på verdsetting
- Hvordan er trenden med tanke på verdiutvikling av gårder?
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 – 13.45 Verdsetting av landbrukseiendommer - fortsettelse
Kl. 13.45 – 14.00 Pause
Kl. 14.00 – 14.45


Oppgjør i familien
- Fra verdi til pris, hvordan fastsettes vederlaget i familien?
- Betaling, gaveelementer og intern vurder
Kl. 14.50 – 15.30Finansiering av familieoverdragelser
- Vurdering av sikkerhet og betalingsevne
- Familiefinansiering ved gjeldsbrev/pantedokument
- Vurdering av borett eller leierett for selger
Kl. 15.40 – 16.30Skatt ved overdragelse i familien
- Mer kompliserte regler med kontinuitet
- Selger kan skyve skatteansvaret over på kjøper
- Eksempler på overtatt skattebyrde
Tirsdag 21. juni  
kl. 09.00 – 09.50Skatt ved overdragelse i familien
- Hvordan sikre skattefrihet for selger?
- Skatt ved overdragelse i fri handel
- Hvorfor ikke halvparten forsvinner i skatt
 Kl. 09.50 – 10.00 Pause / Kaffe
 Kl. 10.00 – 10.50Hjemmel og heftelser
- Oppgjør og overskjøting ved familieoverdragelser
- Utsatt overskjøting, 3. manns pant
- Opprydding i grunnbok, betydning av gamle heftelser
 Kl. 11.00 – 11.30

Eiendomslover
- Odelsloven: Færre har odel
- Odelsloven: Lovbestemt etteroppgjør, kjøper må dele med mange?
- Odelsloven: Tilbudsregelen for å avklare bruk av odelsretten
- Konsesjonslov og jordlov: Bo- og driveplikt
- Jordloven, adgang til deling av eiendommen, og betydning for verdien?
 Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
 Kl. 12.30 – 13.20 Eiendomslover fortsetter
 Kl. 13.30 – 14.15Privatrettslig, sentrale arverettslige og familierettslige regler
- Barnas arverett og foreldrenes adgang til å (for)fordele verdier i live
    - Særlig om uskiftesituasjonen
    - Formuesforholdet mellom hhv. ektefeller og samboere
 Kl. 14.25 – 15.15Privatrettslig forts.
- Kontrakter, rettigheter og heftelser
- Hvem skal være kjøper, hjemmelshaver og låntaker
- Ektefeller og særeie, samboere på gårdsbruk

   

Meld på 

 

Foredragsholdere

Torbjørg Kylland
Torbjørg er autorisert regnskapsfører og daglig leder i Follo Regnskap AS.
Hun jobber med, og kjenner de spesielle reglene for landbruket veldig godt. Bistår og tilrettelegger for generasjonsskifte i landbruket, samt rådgivning, selskapsstiftelse, årsoppgjør, landbruksregnskap, forretningsregnskap og lønn.


Svein Aalling

Svein er advokat i advokatformaet Seland Orwall DA. Han har bakgrunn fra Skattedirektoratet, er tidligere advokat/fagsjef skatt i Norges Bondelag og er selv «tidligere» bonde.

 

Meld på 

 

Påmeldingsregler
  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Ved avmelding senere enn 3 uker før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
  3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
  4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Meld på