Webinar for complianceansvarlige

Webinar
Dato: 23. - 24. september 2021

Finans Norge og Spama arrangerer sitt årlige complianceseminar den 23. og 24. september 2021 som webinar. 

Finans Norge og Spama ønsker velkommen til Complianceseminaret 2021,  som også i år arrangeres digitalt. Om vi ikke kan møtes fysisk, har vi fortsatt et ønske om å tilrettelegge for oppdatering og erfaringsdeling for alle dere som jobber med compliance. Seminaret arrangeres som et webinar over to dager fra 23. til 24. september.

Målgruppe

Compliancemedarbeidere i banker med konsesjon til å yte investeringstjenester, eller som er tilknyttet agent til et verdipapirforetak. Webinaret er relevant for alle som jobber med compliance i bank, samt investeringsrådgivere, advokater og andre som har interesse for området.

Praktisk informasjon 

Dato

23. - 24. september 2021

Tid

Fra kl. 10.00 - 14.00 begge dager

Sted

På egen PC - hjemme, eller på jobb

Kursavgift

 Kr 3 600,-

Påmeldingsfrist

 8. september

 


Meld på 

 

Om webinaret

Webinaret dekker sentrale regulatoriske nyheter samt aktuelle problemstillinger som er av særlig relevans for compliancemedarbeidere i banker og verdipapirforetak.

Målsettingen er å gi deltakerne en oppdatering i hva som er nytt og endret i relevante regelverk.

 

Meld på 

Programposter
                                                     
                                 
 • Innledningsforedrag ved Idar Kreutzer adm. direktør i Finans Norge
 • Nytt fra Finanstilsynet rettet inn mot compliance
 • Nye retningslinjer – utøvelse av compliancefunksjonen under MiFID I
 • Nye forskrifter til hvitvaskingsloven
 • Ny finansavtalelov- forholdet til hvitvaskingsregelverket
 • Schrems II - reviderte retningslinjer
 • «Alt henger sammen» - hvordan forholde oss til konkurrerende regelverk?
 • Compliancerollen i praksis
 • Nye regler om bærekraft – betydningen for compliance
 • Verdipapirmarked og compliance                                                                


Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Liv Tove Bakken, juridisk fagsjef i Finans Norge på tlf. 41 85 38 36, e-post liv.tove.bakken@finansnorge.no.

Spørsmål rundt praktiske forhold rettes til inger.marie.buraas@spama.no

                                        

Gjennomføring


Lenke til arrangementet og mer informasjon om hvordan du logger deg på blir sendt ut onsdag 22. september til e-posten som du registert deg inn med.

Vi anbefaler at du logger deg på noen minutter før oppstart for å sikre deg at lyd og bilde fungerer. Plattformen er åpen fra kl. 09.50 begge dagene.

Vi anbefaler at nettleseren Internett Explorer ikke brukes, da de fleste verktøy ikke lenger støttes av denne nettleseren, bruk gjerne nettleseren Chrome.

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 1 uker før kursstart.

Meld på 

Forelesere

 Mer informasjon kommer fortløpende

 

Meld på 


Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2021 for de forskjellige arrangementene grunnet Covid-19. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs, konferanser grunnet Covid-19 vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar, alternativt kansellert. Spama følger nøye med på utviklingen, og vil vurdere situasjonen og flytting av arrangementer fortløpende.

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Blir du forhindret fra å møte er avbestilingsfristen 2 uker før oppstart av 
  arrangementet, gitt forsvarlig gjennomføring iht Covid-19 reglene
 3. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 4. Ved sykdom gjelder reglene overfor.
 5. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes, eller deles.