Fagdag aksjeloven

Webinar
Dato: 22. - 23. mars 2022
fra kl. 13.00 - 16.00 begge dager
Påmeldingsfrist: 12. mars

- oppkjøpsfinansiering
Fagdagen vil behandle utvalgte temaer under aksjeloven som berører banker og finansforetak. Den vil også gi en veiledning til håndteringen av en rekke praktiske temaer.

Målgruppe

Bankenes BM-rådgivere, ansvarlige for risikostyring og medlemmer i kredittkomiteer.

 

Meld på

 

Praktisk informasjon 

Dato

22. - 23. mars 2022

Tid

kl. 13.00 - kl. 16.00

Sted

På egen PC - hjemme, eller på jobb

Kursavgift

Kr 3 650,-

Påmeldingsfrist

12. mars

 


Meld på 

Om kurset

Fagdagen vil behandle utvalgte temaer under aksjeloven som berører banker og finansforetak. Den vil også gi en veiledning til håndteringen av en rekke praktiske temaer. 

Aksjelovens begrensninger i adgangen til å gi sikkerheter og lån er under stadig endring og utvikling. Kunnskap om reglene er nødvendig i dialoger med kunder som har behov for oppkjøpsfinansiering. Det er også påkrevet for at finansforetakenes rådgivere skal kunne være gode sparringspartnere for kundene.

Det har blitt vedtatt sentrale endringer i aksjereglene med virkning fra januar 2020 som regulerer selskapers adgang til å stille sikkerhet overfor banker. Fagdagen gir en oversikt over disse endringene.

 

Meld på  

Program

22. mars
 
Kl. 13.00  Velkommen
Kl. 13.05

Introduksjon
En introduksjon av temaet, gjennomgang av hovedforskjellene
mellom aksjeloven §§ 3-8, 8-7 og 8-11, konsekvensene av at regelverket
ikke etterleves og betydningen av bankens gode tro.

Ved Børge A. Grøttjord
Kl. 13.20

Avklaring av begreper
Nærmere om utbytterammen, konsern samt nærståendebegrepet i
aksjeloven, samt en nærmere gjennomgang av aksjelovens
utbytteramme.

Ved Børge A.  Grøttjord
Kl. 14.05Aksjelovens regler etter § 8-7 om sikkerhetsstillelse til en aksjeeier,
eller noen av aksjeeierens nærstående

• bakgrunnen og formålet med bestemmelsen
• hvilke kreditter og sikkerhetsstillelser omfattes ikke av bestemmelsen
• gjennomgang av ulike eksempler av bestemmelsen i praksis

Ved Børge A.  Grøttjord
Kl. 14.35


 Oppkjøpsfinansiering del I

a) når kommer aksjeloven § 8-10 til anvendelse
- bakgrunnen og formålet med bestemmelsen
b) hva er finansiell bistand
c) hvilke sikkerhetsstillelser og finansiell bistand omfattes av bestemmelsen
d) hva rammes ikke av bestemmelsen
- særskilt om den nye avgrensningen av bestemmelsen
e) gjennomgang av noen ulike eksempler

Ved Børge A.  Grøttjord
Kl. 15.30
 Oppkjøpsfinansiering del II
a) Kravet til at alle avtaler om finansiell bistand må inngås på
vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper
b) Når kommer konsernunntaket til anvendelse
- når vil en avtale om finansiell bistand anses inngått på
vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper?
Gjennomgang av konsernunntaket i aksjelovens fjerde ledd.

Ved Børge A. Grøttjord
 Kl. 16.00  Avslutning dag 1
   
 23. mars
 
Kl. 13.00

Oppkjøpsfinansiering del III
a) saksbehandlingsreglene i aksjeloven for å gi finansiell bistand
b) gjennomgang av aksjelovens saksbehandlingsregler som må
være tilfredsstilt for å yte finansiell bistand

Ved Børge A.  Grøttjord
 Kl. 14.05Aksjeloven § 3-8
(avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse)

Bestemmelsens virkeområde:
• bakgrunnen og formålet med bestemmelsen
• hvilke kreditter og sikkerhetsstillelser omfattes av bestemmelsen

Ved Børge A.  Grøttjord
 Kl. 14.40

Aksjeloven § 3-8 (avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av
selskapets ledelse)
Saksbehandlingsreglene
- hvordan gjennomføres saksbehandlingen under aksjeloven § 3-8

Ved Børge A.  Grøttjord
 Kl. 15.00

Konsekvenser av ugyldighet  og kravene til bankens profesjonalitet i
saksbehandlingen - aksjeloven § 8-11

• gjennomgang av i hvilke tilfeller pante og sikkerhetsavtaler kan bli ugyldig
• når er banken i god tro og hva skal til for å bringe banken i god tro

Ved Børge A.  Grøttjord
 Kl. 16.00  Avslutning
Meld på    

Foredragsholdere

Børge A. Grøttjord, partner og advokat, og Emma Bruin Coulthard, advokatfullmektig, i DLA Piper Norway

Den erfarne finansadvokaten Børge A. Grøttjord fra DLA Piper vil foreta en pedagogisk og casebasert gjennomgang av de nye reglene, sammen sin kollega Emma Emma Bruin Coulthard, advokatfullmektig. De vil trekke på sine erfaringer rundt den praktiske bruken av reglene så langt, samt gi veiledning for hva de anser som "best practise" for bankene. 


 

Meld på 

 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2022 for de forskjellige arrangementene grunnet Covid-19. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs, konferanser grunnet Covid-19 vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar alternativt kansellert. Spama følger nøye med på utviklingen, og vil vurdere situasjonen og flytting av arrangementer fortløpende.

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Blir du forhindret fra å møte er avbestilingsfristen 10 dager før oppstart av 
    arrangementet, gitt forsvarlig gjennomføring iht Covid-19 reglene
  3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  5. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

 

Meld på 

 

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 1 uke før kursstart.