Panterett PM - utvalgte temaer

Webinar
Dato: 1. - 2. november
Påmeldingsfrist: 23. oktober

Webinaret har som målsetting å gi en grundig innføringer i de panterettslige problemstillinger som er relevante for personkundemarkedet.

Spama arrangerer et webinar for kunderådgivere på personmarkedet området og andre som ønsker å fordype seg i noen av problemstillingene som knytter seg til panteetablering på dette området. Webinarene retter seg spesielt mot kunderådgivere som har grunnleggende kompetanse på panteetablering og problemstillinger omkring dette, og som ønsker å gå dypere inn i regelverk og problemstillinger.

Del 1 - den 1. november

Dette webinaret tar for seg bl.a. Hjemmel og hjemmelsproblematikk til fast eiendom, pantsettelse av felles bolig i forhold til hjemmel, prioritetsbeskyttelse og krav til god tro, opptrinnsrett og mulige hinder for gjenopplåning av en panterett, forbrukerkausjoner og opplysningsplikt, adferdsregler, helgaranti og delgaranti.

Del 2 - den 2. november
Dette webinaret tar for seg seg forsikringsavtalelovens regler om panthavers rettigheter, Panthavergarantipoolens panthavergaranti og felleserklæring, dagens regler for fraråding av låntaker og kausjonist, og litt om ny finansavtalelov og påvirkningen på emner som er behandlet her.


Målgruppe

Webinaret er tilrettelagt for erfarne kunderådgivere på personmarkedet innenfor kredittområdet, samt depotmedarbeidere.

 

Meld på

 

Praktisk informasjon 

Dato

1. - 2. november

Tid

fra kl. 09.00 - kl. 12.00 begge dager

Sted

På egen PC - hjemme, eller på jobb.

Kursavgift

Kr 3 950,-

Påmeldingsfrist

23. oktober


Meld på 

 

Programposter 

 


Meld på 

 

Foredragsholdere

Eivind Ingolfsen, Advokat emeritus
Eivind har avholdt en rekke kurs for Spama de siste årene. Vi får meget gode tilbakemeldinger på faglig innhold og nytte av tidligere kurs han har holdt.

  

Meld på 

 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2022 for de forskjellige arrangementene grunnet Covid-19. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs, konferanser grunnet Covid-19 vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar, alternativt kansellert. Spama følger nøye med på utviklingen, og vil vurdere situasjonen og flytting av arrangementer fortløpende.

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Blir du forhindret fra å møte er avbestilingsfristen 2 uker før oppstart av 
    arrangementet.
  3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  5. Ved sykdom gjelder reglene overfor.
  6. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes, eller deles.

 

Meld på