Bankgarantier

Kurs
Dato: 23. - 24. november 2022
Oppstart dag 1: kl. 09.30
Påmeldingsfrist: 12. november

-generelle juridiske problemstillinger og spesifikke garantityper

Kurset omfatter de mest brukte garantier bankene stiller på vegne av sine kunder. Det er tilpasset den praktiske hverdagen til rådgivere som skal medvirke til at bankens kunder stille de rette garantiene og med riktige garantitekster.

Kurset omfatter de mest brukte garantiene bankene stiller på vegne av sine kunder som:

 •     entreprenørgaranti
 •     husleiegaranti
 •     bustadoppføring
 •     transportløyve


Kurset vil også inneholde en gjennomgang av generelle spørsmål knyttet til bankgarantier.   

Formuleringsbruk og tolkningsspørsmål knyttet til garantitekstene er et spesielt område som krever nøyaktighet og kunnskap. Feil kan gi uønskete konsekvenser både for banken og for kunden.   

På kurset vil en gjennomgå praksis og rettsavgjørelser knyttet til garantispørsmål. Det vil også bli satt av tid til oppgaveløsning i grupper. Oppgavene vil være konkrete cases som er hentet fra tidligere tvistesaker og legger vekt på praktiske problemstillinger.


Meld på


Tilbakemelding fra tidligere deltakere
"Bra kurs og gjennomføring. Svært godt faglig innhold."


Målgruppe

Målgruppen for dette kurset er kredittmedarbeidere i bankens næringslivsavdeling, personer som arbeider med skriving av bankgarantier og depotmedarbeidere.


Praktisk informasjon

Tid

Oppstart dag 1: kl. 09.30

Dato

23. - 24. november 2022

Sted

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Kursavgift

Kr 6 700,- eksl. oppholdskostnader og mva

Påmeldingsfrist

12. novemberMeld på 

 

Program

23. november
 
Kl. 09.30 Velkommen. Introduksjon av kurset
Kl. 10.00 Partene i garantien. Oppgaveløsing
Kl. 13.00 Lunsj
Kl. 14.00 Oppgaveløsing fortsetter
Kl. 14.30 Garantiforpliktelsen
Kl. 16.30 Spesielt om Entreprenørgaranti etter NS
Kl. 18.00 Slutt
   
24. november
 
Kl. 09.00

Spesielt om husleiegarantier, transportløyve-garantier og
garanti etter bustadoppføringsloven  
Kl. 10.00 Krav etter garantien
Kl. 11.30 Lunsj  
Kl. 12.30 Oppgaveløsning 
Kl. 14.30 Regress mot hoveddebitor og transport av garantier 
Kl. 15.00 Slutt

 

Meld på

 

Gjennomføring

Endelig kan vi treffes igjen, og Bankgarantikurset i november vil bli arrangert som et fysisk kurs i Oslo på Thon Hotel Vika Atrium. Kurset vil ikke bli streamet.

Vi vil til enhver tid følge retningslinjene fra helsemyndighetene, så kursdeltakerne kan føle seg trygge på at vi gjør det vi kan som kursarrangør ift corona smitte. Vi gleder oss til å treffe dere.

Kurset går denne gangen over 2 dager, med oppstart dag 1 kl. 08.30, og hvor det faglige programmet avsluttes kl. 18.00. Dag 2 avsluttes kl. 15.00.

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

Meld på

 

Foredragsholdere
 • Rune Stavenes, Advokat, Advokatene Laastad og Stavenes
  Han har avholdt en rekke kurs for Spama de siste årene. Vi får meget gode tilbakemeldinger på faglig innhold og nytte av tidligere bankgarantikurs han har holdt.

 

Meld på

 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2022 for de forskjellige arrangementene grunnet Covid-19. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs, konferanser grunnet Covid-19 vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar, alternativt kansellert. Spama følger nøye med på utviklingen, og vil vurdere situasjonen og flytting av arrangementer fortløpende.

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Blir du forhindret fra å møte er avbestilingsfristen 2 uker før oppstart av 
  arrangementet.
 3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 5. Ved sykdom gjelder reglene overfor.
 6. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes, eller deles.Meld på