Kredittforum BM


Dato: 3. - 4. november 2020
Påmeldingsfrist: 5. oktober

Nytt spennende forum med tidsaktuelle temaer for deg som arbeider med kreditt innenfor bedriftsmarkedet. Faglig påfyll og presentasjon av nyheter innenfor fagfeltet og erfaringsutvekslinger med kollegaer.

Målgruppe

Ansvarlig for kredittområdet og personer som arbeider med kreditt innenfor bedriftsmarkedet.

 

Meld på

 

Praktisk informasjon 

Dato

3. og 4. november 2020

Tid

Oppstart dag 1 kl. 10.00

Sted

Radisson Blue Scandinavia Hotell Oslo

Kursavgift

Kr 6 450,- eksl. oppholdskostnader

Påmeldingsfrist

5. oktoberMeld på 

 

Om kurset

Kredittområdet bedriftsmarkedet møter stadig nye teknologidrevne bedrifter innenfor folkefinansiering. På innskuddssiden for bedriftsmarkedet popper det også opp nye former for tilbud og aktører.

Langsiktige, samfunnsmessige perspektiver innenfor klimarisiko tillegges økende oppmerksomhet. Vi får et eksempel på dette. I tillegg ser vi på metoder for å identifiserer hvitvaskingsforsøk. Dette er et område som tilsynsmyndighetene vektlegger sterkt. Det vil også være flere temaer innenfor juridiske forhold som berører pantesikkerhet.

Meld på  

Program

Det tas forbehold om endringer av programmet. 

3. november

Kl. 09.30   

Kaffe/registrering

Kl. 10.00

Uro i verden, men norsk økonomi løftes av oljeoppgang i år
– hvordan er utsiktene for 2020

v/ Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom SpareBank1 SR-Bank

Kl. 11.00

Eksempel på Folkefinansieringsaktør
- digital tilrettelegging av emisjoner

v/ Elise Landsem, Head of communications Folkeinvest

Kl. 11.45

Hva får man når man parrer overskuddslikviditet med fintech

v/ Brynjar Ellingsen, daglig leder Fixrate

Kl. 12.30

Lunsj

Kl. 13.30

Anvendelse av Kreditscoring modeller/kredittvurderingsmodeller 
på BM som gir merverdi til antihvitvask arbeidet. 

Oppfølging av reelle rettighetshavere i forhold til anti hvitvasking 
- hvor langt går kontrollansvaret for bankene for kompliserte eierforhold

v/ Kjersti Gjesdal, advokat og direktør PwC

Kl. 14.45

Kaffepause

Kl. 15.00

Finansavtaleloven - status

v/ Eivind Ingolfsen, advokat emeritus

Kl. 15.15

IN-ordningen - fellesgjeld banksituasjon
- hvilket ansvar ligger på banken, bla. utstedelse av besittelseserklæringer

v/ Ingvild O.Kaagen, advokat EY

Kl. 16.15

Rettspraksis på BM-området

v/Eivind Ingolfsen, advokat emeritus

Kl. 17.00

 Slutt dag 1

 

Program 4. november

 

Kl. 09.00

Eksempler på en bærekraftig dreining i bankens 
engasjementsutvikling

v/ Marion Remøy, ass. banksjef i Sparebanken Vest

Kl. 10.00

Kausjon og realkausjon for selskapsgjeld

v/ Eivind Ingolfsen, advokat emeritus 

Kl. 10.45

Kaffepause

Kl. 11.00

Legalpant for konkursbo
- problemstillinger for kausjonister og etterstående panthaver

v/ Rune Stavenes, advokat i Advokatkontoret AS  

Kl. 12.00

Lunsj

Kl. 13.00

 Ideelle organisasjoners representasjon utad
- kredittavtaler og pantsettelse 

v/ Eivind Ingolfsen, advokat emeritus

Kl. 13.45

 Kaffepause

Kl. 14.00

 Styreansvar 
- hvilket personlig ansvar har styret og daglig leder
når det gjelder beslutninger på vegne av selskaper,
ofte i et selskaps sluttfase 

v/ Børge Grøttjord, advokat i DLA Piper

Kl. 15.00

 Slutt

 

Meld på  

 

Foredragsholdere

Børge Grøttjord, advokat i DLA Piper

Eivind Ingolfsen, advokat emeritus

Elise Landsem, head of communications Folkeinvest

Ingvild O.Kaagen, advokat i EY

Kjersti Gjesdal, direktør i PwC

Kyrre M. Knudsen, sjefsøkonom i SpareBank 1 SR-Bank

Marion Remøy, ass. banksjef i Sparebanken Vest

Mona Riza Larsen Jostedt, key account manager Fixrate

Rune Stavenesadvokat i Advokatkontoret AS

 

Meld på 

 

Påmeldingsregler
  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
  3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
  4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Meld på 

 

Hotellrom blir bestilt av kursarrangør.

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.