Styring og kontroll i norske banker

Spama arrangerer i samarbeid med PwC et fagseminar som gir en grunnleggende innføring i rammeverket for styring og kontroll i norske banker. I tillegg vil deltakeren få en innføring i dagsaktuelle problemstillinger.

Praktisk informasjon

Grunnleggende innføring i regulatorisk rammeverk

Ny dato: 10. september
Oppstart kl. 09.00

PwC Oslo, Dronning Eufemias gate 71, PwC-bygget, Bjørvika, , 0194 Oslo

Kr 4.200,- inkl. lunsj og kursmateriell

17. august

Henrik Flygind, partner og statsautorisert revisor, PwC. Henrik har 16 års erfaring fra bank-/finansbransjen. Han har arbeidet med rådgivning, ekstern revisjon, intern revisjon, og også operativt i bransjen. Henrik har tidligere jobbet i DNB og Sector Asset Management.

I dag jobber Henrik i PwC, primært med intern revisjon og rådgivning mot bank-/finansbransjen. Her er han engasjert i både ledende norske finanskonsern og lokale sparebanker.

Magne Sem, partner og statsautorisert revisor, PwC. Magne har jobbet som ekstern revisor siden 1990 og er ansvarlig ekstern revisor for en rekke sparebanker.

Han har betydelig regulatorisk kompetanse innenfor banksektoren og har bred erfaring som foreleser. Magne har erfaring fra rådgivningsoppdrag innenfor regulatoriske forhold, risikostyring og internkontroll i finansbransjen og offentlig virksomhet og er styreleder i Norsk Finansnærings Økonomigruppe.

I tillegg vil PwC også benytte ledende fagekspertise på fordypningstemaene.

 

 


Om seminaret:
Kurset gir en grunnleggende innføring i regulatorisk rammeverk og god praksis for styring og kontroll i norske banker. I tillegg ses det på noen sentrale og dagsaktuelle temaer som bankene for tiden har et spesielt fokus på; cyberrisk, anti-hvitvask, grønn finans og kapitalvurderingsprosessen (ICAAP, ILAAP & SREP). Samlet vil dette gi kursdeltakerne et helhetlig overblikk over styring og kontroll av norske banker. 

Målgruppe:
Alle som jobber med styring og kontroll i norske banker, herunder styremedlemmer, ledere i bank/finansforetak, banksjefer, CFO, ledere av kontrollfunksjoner (risikostyring/compliance) og internrevisorer.

Programposter:

 • Finansforetaksloven - rammen for styring og kontroll
 • Finanstilsynets fokus ved stedlige tilsyn
 • Internal governance
 • Styrende dokumenter
 • Risikostyring
 • Compliance
 • Internrevisjon
 • Utkontraktering
 • Dagsaktuelt tema: Cyberrisk
 • Dagsaktuelt tema: Anti-hvitvask
 • Dagsaktuelt tema: Grønn finans
 • Regulatorisk tema: ICAAP, ILAAP & SREP

 

NB! Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart. 

Praktisk informasjon

Grunnleggende innføring i regulatorisk rammeverk

Ny dato: 10. september
Oppstart kl. 09.00

PwC Oslo, Dronning Eufemias gate 71, PwC-bygget, Bjørvika, , 0194 Oslo

Kr 4.200,- inkl. lunsj og kursmateriell

17. august

Henrik Flygind, partner og statsautorisert revisor, PwC. Henrik har 16 års erfaring fra bank-/finansbransjen. Han har arbeidet med rådgivning, ekstern revisjon, intern revisjon, og også operativt i bransjen. Henrik har tidligere jobbet i DNB og Sector Asset Management.

I dag jobber Henrik i PwC, primært med intern revisjon og rådgivning mot bank-/finansbransjen. Her er han engasjert i både ledende norske finanskonsern og lokale sparebanker.

Magne Sem, partner og statsautorisert revisor, PwC. Magne har jobbet som ekstern revisor siden 1990 og er ansvarlig ekstern revisor for en rekke sparebanker.

Han har betydelig regulatorisk kompetanse innenfor banksektoren og har bred erfaring som foreleser. Magne har erfaring fra rådgivningsoppdrag innenfor regulatoriske forhold, risikostyring og internkontroll i finansbransjen og offentlig virksomhet og er styreleder i Norsk Finansnærings Økonomigruppe.

I tillegg vil PwC også benytte ledende fagekspertise på fordypningstemaene.

 

 

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.