Webinar om Permittering

Når kundene kommer til banken for å få hjelp er det viktigere enn noen gang å kunne gi gode råd

Praktisk informasjon

- Et verktøy i krisetid

Kan tas når man vil
Webinarkurs

Der du er - med en god internettlinje

Kr 245,- pr. bruker

 

 • Helga Aune, advokat og partner i EY hvor hun har et særskilt ansvar for arbeidsrett, utdanningsrett og likestilling.

  Aune har mange års erfaring som advokat og forsker ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, hvor hun fremdeles har en deltidsstilling som førsteamanuensis i utdanningsrett. I sitt arbeid som rådgiver for statlige og private virksomheter har Helga Aune bistått ledelser med planlegging og gjennomføring av endringsprosesser av ulik karakter. Aune har bred innsikt i det arbeidsrettslige regelverket, hun er redaktør for kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven og arbeidstvistloven, og  medlem av EU-kommisjonens ekspertnettverk på arbeidsrett. 

 

 • Har banken kunder, små og mellomstore bedrifter som dette er aktuelt for? - Trenger de en oppdatering for å kunne veilede sine ansatte og ledere i en krevende periode med permitteringer og oppsigelser, er dette et nyttig webinar.

 • Er du og dine medarbeidere oppdatert på hvilke permitteringsregler som gjelder i disse dager?

Spama har i samarbeid med advokat Helga Aune i advokatfirmaet EY laget et Webinar: Permittering - Et verktøy i krisetid.


Her kan du bl. annet høre mer om: 
 • De nye reglene
 • Fremgangsmåte og dokumentasjon
 • Hva må arbeidsgiver gjøre
 • Hva må den ansatte gjøre
 • Hvor mye får man utbetalt som permittert
 • Varighet av permitteringen
 • Permittering og sykemelding


Målgruppe:
Dette Webinaret har som hovedhensikt å tilføre praktisk kompetanse til den enkelte leder, saksbehandler og bankens kunder i små/mellomstore bedrifter.


Ved kjøp av en brukerlisens vil brukeren få tilsendt et brukernavn/passord til webinaret.


I disse dager jobber vi med å finne nye datoer for konferanser og nettverksmøter, og med å finne enda flere gode digitale tilbud og møteplasser følg med på våre nettsider utover våren.

  

Praktisk informasjon

- Et verktøy i krisetid

Kan tas når man vil
Webinarkurs

Der du er - med en god internettlinje

Kr 245,- pr. bruker

 

 • Helga Aune, advokat og partner i EY hvor hun har et særskilt ansvar for arbeidsrett, utdanningsrett og likestilling.

  Aune har mange års erfaring som advokat og forsker ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, hvor hun fremdeles har en deltidsstilling som førsteamanuensis i utdanningsrett. I sitt arbeid som rådgiver for statlige og private virksomheter har Helga Aune bistått ledelser med planlegging og gjennomføring av endringsprosesser av ulik karakter. Aune har bred innsikt i det arbeidsrettslige regelverket, hun er redaktør for kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven og arbeidstvistloven, og  medlem av EU-kommisjonens ekspertnettverk på arbeidsrett. 

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.