Kredittforum BM

Nytt spennende forum med tidsaktuelle temaer for deg som arbeider med kreditt innenfor bedriftsmarkedet. Faglig påfyll og presentasjon av nyheter innenfor fagfeltet og erfaringsutvekslinger med kollegaer.

Praktisk informasjon

Forum for personer som arbeider med kreditt innenfor BM

17. - 18. mars 2020
Oppstart dag 1: kl. 10.00

Radisson Blu Scandinavia Hotel Oslo, Holbergs gate 30, 0166 Oslo

Kr 6450,- ekskl. oppholdskostnader

14. februar 2020

 • Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom
  i SpareBank 1 SR-Bank
 • Elise Landsem, Head of communications Folkeinvest
 • Mona Riza Larsen Jostedt,
  Key account manager Fixrate
 • Kjersti Gjesdal, Direktør PwC
 • Eivind Ingolfsen,
  Advokat Emeritus
 • Ingvild O.Kaagen,  Advokat i EY
 • Marion Remøy,
  Ass.Banksjef i Sparebanken Vest
 • Rune Stavenes,
  Advokat i Advokatkontoret AS
 • Børge Grøttjord
  Advokat i Grette AS

Om kurset
Kredittområdet bedriftsmarkedet møter stadig nye teknologidrevne bedrifter innenfor folkefinansiering. På innskuddssiden for bedriftsmarkedet popper det også opp nye former for tilbud og aktører.
Langsiktige samfunnsmessige perspektiver innenfor klimarisiko tillegges økende oppmerksomhet, dette får vi et eksempel på. I tillegg ser vi på metoder for å identifiserer hvitvaskingsforsøk - et område som tilsynsmyndighetene vektlegger sterkt, samt flere temaer innenfor juridiske forhold som berører pantesikkerhet.


Mål
gruppe: 

Ansvarlig for kredittområdet og personer som arbeider med kreditt innenfor bedriftsmarkedet.


Program

Det tas forbehold om endringer av programmet.

 

17. mars
 
Kl. 09.30
Kaffe / Registrering
Kl. 10.00Uro i verden, men norsk økonomi løftes av oljeoppgang i år
– hvordan er utsiktene for 2020?»

v/ Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom I SpareBank1 SR-Bank
Kl. 11.00Eksempel på Folkefinansieringsaktør
- digital tilrettelegging av emisjoner

 v/ Elise Landsem, Head of communications Folkeinvest
Kl. 11.45


Hva får man når man parrer overskuddslikviditet med fintech?

v/ Mona Riza Larsen Jostedt, Key account manager Fixrate
Kl. 12.30
Lunsj
Kl. 13.30Anvendelse av Kreditscoring modeller/kredittvurderingsmodeller
på BM som gir merverdi til antihvitvask arbeidet. 

Oppfølging av reelle rettighetshavere i forhold til anti hvitvasking
  - hvor langt går kontrollansvaret for bankene mhp kompliserte
eierforhold?

v/ Kjersti Gjesdal, Advokat og Direktør PwC
Kl. 14.45
Kaffepause
Kl. 15.00


Finansavtaleloven – status

v/ Eivind Ingolfsen, Advokat emeritus
Kl. 15.15
IN- ordningen – fellesgjeldsbank situasjon,
hvilket ansvar ligger på banken - herunder utstedelse
av besittelseserklæringer

v/ Ingvild O.Kaagen,  Advokat i EY
Kl. 16.15


Rettspraksis på BM området

v/Eivind Ingolfsen, Advokat Emeritus
Kl. 17.00
Slutt dag 1
 
 
18. mars
 
Kl. 09.00Eksempler på en bærekraftig dreining i bankens
engasjementsutvikling

v/ Marion Remøy, Ass.Banksjef i Sparebanken Vest
Kl. 10.00


Kausjon og realkausjon for selskapsgjeld

v/ Eivind Ingolfsen, Advokat Emeritus 
Kl. 10.45
Kaffepause
Kl. 11.00Legalpant for konkursbo -problemstillinger for kausjonister og
etterstående panthaver

v/ Rune Stavenes, Advokat i Advokatkontoret AS  
Kl. 12.00
Lunsj
Kl. 13.00Ideelle organisasjoners representasjon utad
– kredittavtaler og pantsettelse

v/ Eivind Ingolfsen, Advokat Emeritus
Kl. 13.45
Kaffepause
Kl. 14.00
Styreansvar - Hvilket personlig ansvar har styret og daglig leder
når det gjelder beslutninger på vegne av selskaper ofte i et
selskaps sluttfase.

v/ Børge Grøttjord Advokat i Grette AS
Kl. 15.00
Slutt


Hotellrom blir bestilt av kursarrangør. 
NB! Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart   

Praktisk informasjon

Forum for personer som arbeider med kreditt innenfor BM

17. - 18. mars 2020
Oppstart dag 1: kl. 10.00

Radisson Blu Scandinavia Hotel Oslo, Holbergs gate 30, 0166 Oslo

Kr 6450,- ekskl. oppholdskostnader

14. februar 2020

 • Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom
  i SpareBank 1 SR-Bank
 • Elise Landsem, Head of communications Folkeinvest
 • Mona Riza Larsen Jostedt,
  Key account manager Fixrate
 • Kjersti Gjesdal, Direktør PwC
 • Eivind Ingolfsen,
  Advokat Emeritus
 • Ingvild O.Kaagen,  Advokat i EY
 • Marion Remøy,
  Ass.Banksjef i Sparebanken Vest
 • Rune Stavenes,
  Advokat i Advokatkontoret AS
 • Børge Grøttjord
  Advokat i Grette AS

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.