Forum for depotansvarlige 2020

Velkommen til depotforum 2020 som vil bli avholdt i Oslo 9. - 10.  juni 2020 på det nye konferanseshotellet Hotell Oslo i Bjørvika.

Praktisk informasjon

Velkommen til Depotforum 2020

9. - 10.  juni 2020
Oppstart dag 1: Kl. 09.30

Hotel Bristol
Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo  Tlf:  22 82 60 00

Deltakerpris:  
Kr 6650,-

Oppholdskostnader, overnatting og fellesmiddag dag 1 kommer i tillegg.

20. april 2020

Foreløpige foredragsholdere/ressurser:


Tilbakemelding fra deltakere
"Nyttig å treffe kolleger fra andre banker for drøfting av fag og arbeidsmåter"

 

Målgruppe
Depotforumet retter seg mot personer som arbeider med depotrettslige problemstillinger innenfor depot- og kredittfunksjonen i bank.

Programposter

 1. Ny finansavtalelov – fokus på kredittavtaler, kausjon,
  generelle vilkår herunder e- signering og ansvarsregler
 2. Prioritetskonflikter – varelager kontra salgspant, ekstinksjon ved godtroerverv
 3. Omstøtelse av pantesikkerhet med forsinket rettsvern – er situasjonen den samme etter eTinglysing?
 4. Gjeldsordning – hva betyr dette for panthaver
  Vil revisjon av loven få noen betydning?
  Nærmere om ulikheter mellom offentlig og privat gjeldsordning.
 5. Endringer i aksjeloven §3-8 og §8-10
 6. Forklaringsplikten etter ny finansavtalelov
  - Kunden skal kunne vurdere om tilbudet er godt for han - Er produktet blitt forstått - Avsjekking av kundens forståelse av produktvalg - Kan dette løses digitalt
 7. Nye dokumenter som følge av ny finansavtalelov
  (avhenger av fremdrift)
 8. Legalpant for konkursbo -problemstillinger for kausjonister og etterstående panthaver
 9. Ny inkassolov – status?
 10. Sampant – problemstillinger og praktiske vinklinger


Innspill tema
Du inviteres til å gi innspill på tema som opptar deg knyttet til depotområdet. Har du forslag til temaer - send oss tips ved å klikk på linken: Depotforum 2020!


Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.
       

NB! Hotellrom blir bestilt av Spama. Vennligst noter på påmeldingen om du kommer dagen før.

 

 

 

Praktisk informasjon

Velkommen til Depotforum 2020

9. - 10.  juni 2020
Oppstart dag 1: Kl. 09.30

Hotel Bristol
Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo  Tlf:  22 82 60 00

Deltakerpris:  
Kr 6650,-

Oppholdskostnader, overnatting og fellesmiddag dag 1 kommer i tillegg.

20. april 2020

Foreløpige foredragsholdere/ressurser:

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.