Forum for depotansvarlige 2019

Velkommen til depotforum 2019 som vil bli avholdt i Oslo 4. - 5.  juni 2019 på det nye konferanseshotellet The Hub.

Praktisk informasjon

Velkommen til Depotforum 2019

4. - 5.  juni 2019
Oppstart dag 1: Kl. 10.00

Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerus Gate, 0155 Oslo

Deltakerpris: 
kr 6550,- 

Oppholdskostnader, overnatting og fellesmiddag dag 1 kommer i tillegg.

så fort som mulig

Foreløpige foredragsholdere/ressurser:

 • Ingvild Onshuus Kågen, Advokat, Associated Partner, EY
 • Svein Ove Karstensen,  Daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon AS
 • Lillian Kvitberg Angell, Advokat i Eika Gruppen
 • Svein Aalling, Advokat – Partner i Seland og Orwall
 • Eivind Ingolfsen, advokat og tidligere depotsjef, Sparebanken Vest
 • Jonathan G. W. Sunnarvik, Juridisk direktør i Kraft Bank
 • Lene Holmedal Advokatfullmektig i Sparebanken Vest
 • Jens Christian Leonthin, Advokat i Kartverket

Tilbakemelding fra deltakere
"Nyttig å treffe kolleger fra andre banker for drøfting av fag og arbeidsmåter"

"Meget bra forum for læring"

Målgruppe
Depotforumet retter seg mot personer som arbeider med depotrettslige problemstillinger innenfor depot- og kredittfunksjonen i bank.

Program
Programmet er under utarbeidelse. Vi vil fortløpende legge ut nærmere informasjon, så følg med oss.


1. Regulatoriske nyheter

 • Finansavtaleloven
 • Gjeldsregisteret - hvordan det vil fungere

2. Praktisk arbeid i depotrollen

 • Endring i hvordan depotmedarbeidere utfører sin rolle
  - fra kontrollør til medspiller for kunderådgivere

3. Faglig fordypning

 • Garantier - hva skiller en påkravsgaranti fra andre typer garantier
 • Misbruk av BankID ved låneoppak. Rettstilstand etter retts- og nemndspraksis
 • Eierbegrepet - hva har man pant i / hva omfatter pantet (egenpant, realkausjon)
 • Konsesjonsbehandling og kundens risiko
 • Hva er et konsern etter aksjeloven. Hva betyr det at selskap er i konsern?
 • Aksjelleilighet / obligasjonsleilighet (Pantsettelse, eller generell gjennomgang av regelverket?)
 • E-tinglysning ved pant av ideell andel (garasje, lekeplasser o.l)
 • Enkeltpersonforetak og realkausjon
 • In - ordningen / individuell nedbetaling av fellesgjeld
 • Depotrollen og anti-hvitvask

D. Systemforhold og automatisering av depotfunksjonen

 • Skjøtepakke
 • Andre nyheter fra systemleverandører

E. Rettsavgjørelser

 • Prioritetskonflikter (god tro)
 • Utfylling av realkausjon
 • Siste avgjørelsene fra Bankklagenemnda


Mindre endringer i programmet kan forekomme

 

Program

 

         
Kl. 09.00

Registrering / Kaffe

Kl. 09.30

Velkommen
Kl. 09.40 Gjeldsinformasjon
– muligheter og begrensninger
Kl. 10.15

Siste nytt om finansavtaleloven 
Kl. 10.30 Depotmedarbeideren 
– fra kontrollør til medspiller for kunderådgiverne
Kl. 11.00 Lunsj
Kl. 12.00





 
Selskapsrett:
 • Hva er et konsern?
  Hva betyr det at selskaper er i konsern?
 • Fusjon og fisjon – dokumentbruk og rettsregler
  ved selskapsomdannelse
 •  ANS og DA til AS
  – regelverk og dokumentasjonskra
Kl. 13.10



Konsesjonsbehandling og kundens risiko ved
kjøp av fast eiendom
    
 • Når er en eiendom konsesjonsbelagt og
  hvilken risiko er det for bank og kjøper hvis
  man ikke får konsesjon.
 • Odelsbegrensninger for den finansierende banken
Kl. 14.00 

Kaffepause
Kl. 14.15

Misbruk av Bank ID ved låneopptak 
Rettstilstand etter retts- og nemdspraksis 
Kl. 15.10

 Depotrollen i forhold til antihvitvasking
Kl.   Kausjoner 
 • Pro rata og solidaransvar ved kausjon
 • Enkeltpersonforetak og realkausjon
 • AS og realkausjon
 • Hva har vi pant i?
5. juni

 

Kl.   Pant i fast eiendom – hva omfatter pantet?  -
 • servitutter
 • sameieandeler
 • egne bruksnummer som knyttes til eiendommen
 • utfordringer knyttet til eTinglysing?
   Kjøp og salg av bolig uten megler – et problem for bankene ?
Kl. 


 Pause

Kl.  Individuell nedbetaling av fellesgjeld, en utfordring både for fellesgjeldsbanken og andelseiers bank?
Kl. 

 Låneopptak fra lag, foreninger og eierseksjonssameier – rammer og dokumentasjon 
  Innslag Hansen
Kl.  

 Lunsj
Kl.  Systemforhold og automatisering av depotfunksjonen:
  Rettsavgjørelser:
 • Prioritetskonflikter (god tro)
 • Utfylling av realkausjon
 • Siste avgjørelse fra Finansklagenemda
  Oppsummering
   


mindre justeringer i programmet kan skje 

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.


          

 

NB! Hotellrom blir bestilt av Spama. Vennligst noter på påmeldingen om du kommer dagen før.

 

 

 

Praktisk informasjon

Velkommen til Depotforum 2019

4. - 5.  juni 2019
Oppstart dag 1: Kl. 10.00

Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerus Gate, 0155 Oslo

Deltakerpris: 
kr 6550,- 

Oppholdskostnader, overnatting og fellesmiddag dag 1 kommer i tillegg.

så fort som mulig

Foreløpige foredragsholdere/ressurser:

 • Ingvild Onshuus Kågen, Advokat, Associated Partner, EY
 • Svein Ove Karstensen,  Daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon AS
 • Lillian Kvitberg Angell, Advokat i Eika Gruppen
 • Svein Aalling, Advokat – Partner i Seland og Orwall
 • Eivind Ingolfsen, advokat og tidligere depotsjef, Sparebanken Vest
 • Jonathan G. W. Sunnarvik, Juridisk direktør i Kraft Bank
 • Lene Holmedal Advokatfullmektig i Sparebanken Vest
 • Jens Christian Leonthin, Advokat i Kartverket

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.