Eierskifte i Landbruket

Kurset inneholder en bred gjennomgang av alle temaer du som rådgiver bør vite om i møte med landbrukskunder i en eierskiftesituasjon.

Praktisk informasjon

- med vekt på økonomi, jus og skatt.

26. - 27. - 28. mai
Webinarkurs

På egen pc, hjemme eller på jobb

Kr 6 700,- 

så fort som mulig

Ole Chrisen Hallesby er veivalgsrådgiver for bønder. Med bakgrunn som økonomisk rådgiver driver han egen rådgivervirksomhet innen eiendomsoverdragelse, strategi og ledelse.

Svein Aalling er advokat i advokatformaet Seland Orwall DA. Han har bakgrunn fra Skattedirektoratet, tidligere advokat/fagsjef skatt i Norges Bondelag og er selv bonde.

Målgruppe

Kurset krever ingen spesiell forkunnskap, men egner seg best for rådgivere med landbrukskunder.

Om kurset

Det har de siste årene skjedd mange endringer som vedrører eiendomsoverdragelse i landbruket. Arveavgiften er fjernet, men erstattet av nye skatteregler for eierskifter i familien. Dette gir nye utfordringer med tanke på tilpasninger. Vi ser også en utvikling når det gjelder verdsetting av gårdsbruk. Det blir derfor større utfordringer knyttet til finansiering og hvordan verdifordelingen internt i familien skal løses.

Programposter

 • Verdsetting av landbrukseiendommer
 • Finansiering av familieoverdragelser
 • Oppgjør i familien
 • Skatteregler i endring
 • Hjemmel og heftelser
 • Eiendomslover: Odel, konsesjon, jordlov
 • Privatrettslig: Kontrakter, rettigheter mm

 

Mindre justeringer i programmet kan skje 

         

26. mai

 

Kl. 09.30

Registrering / Kaffe

Kl. 10.00Om eierskifteprosessen
- Tidspunkt og varighet
- Åpenhet og involvering i familien
- Delt eierskifteprosess: Bolig - drift - eiendom

Kl. 11.00

Pause / Kaffe

Kl. 11.15Verdsetting av landbrukseiendommer
- Innføring i regelverk og varslede endringer (priskontroll)
- Eksempel på verdsetting
- Hvordan er trenden med tanke på verdiutvikling av gårder?

Kl. 13.00

Lunsj

Kl. 14.00


Oppgjør i familien
- Fra verdi til pris, hvordan fastsettes vederlaget i familien?
- Betaling, gaveelementer og intern vurder

Kl. 14.50Finansiering av familieoverdragelser
- Vurdering av sikkerhet og betalingsevne
- Familiefinansiering ved gjeldsbrev/pantedokument
- Vurdering av borett eller leierett for selger

Kl. 15.40Skatt ved overdragelse i familien
- Mer kompliserte regler med kontinuitet
- Selger kan skyve skatteansvaret over på kjøper
- Eksempler på overtatt skattebyrde

Kl. 16.30

Slutt i plenum dag 1

Kl. 19.00

Felles middag 

27. mai

 

Kl. 09.00Skatt ved overdragelse i familien
- Hvordan sikre skattefrihet for selger ?
- Skatt ved overdragelse i fri handel
- Hvorfor ikke halvparten forsvinner i skatt

Kl. 10.00Hjemmel og heftelser
- Oppgjør og overskjøting ved familieoverdragelser
- Utsatt overskjøting, 3. manns pant
- Opprydding i grunnbok, betydning av gamle heftelser

Kl. 11.00Eiendomslover
- Odelsloven: Færre har odel
- Odelsloven: Lovbestemt etteroppgjør,
  kjøper må dele med mange?
- Odelsloven: Tilbudsregelen for å avklare bruk av odelsretten
- Konsesjonslov og jordlov: Bo- og driveplikt
- Jordloven, adgang til deling av eiendommen, og
   betydning for verdien?

Kl. 11.30

Lunsj

Kl. 12.30

Eiendomslover fortsetter

Kl. 13.20

Pause / Kaffe

Kl. 13.30

Privatrettslig, sentrale arverettslige og
familierettslige regler
- Barnas arverett og foreldrenes adgang til å
(for)fordele verdier i live
- Særlig om uskiftesituasjonen
- Formuesforholdet mellom hhv. ektefeller og samboere

Kl. 14.15

Pause / Kaffe

Kl. 14.25Privatrettslig forts.
- Kontrakter, rettigheter og heftelser
- Hvem skal være kjøper, hjemmelshaver og låntaker
- Ektefeller og særeie, samboere på gårdsbruk

Kl. 15.15

Slutt

    

Praktisk informasjon

- med vekt på økonomi, jus og skatt.

26. - 27. - 28. mai
Webinarkurs

På egen pc, hjemme eller på jobb

Kr 6 700,- 

så fort som mulig

Ole Chrisen Hallesby er veivalgsrådgiver for bønder. Med bakgrunn som økonomisk rådgiver driver han egen rådgivervirksomhet innen eiendomsoverdragelse, strategi og ledelse.

Svein Aalling er advokat i advokatformaet Seland Orwall DA. Han har bakgrunn fra Skattedirektoratet, tidligere advokat/fagsjef skatt i Norges Bondelag og er selv bonde.

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.