Aksjeloven

Aksjeloven setter en rekke begrensninger i aksjeselskapenes adgang til å stille sikkerhet, kreditt og annen finansiell bistand overfor et aksjeselskaps eiere, og innad i selskapskonsernet. Dette er temaer som ofte kommer på spissen når det ytes lån eller stilles sikkerheter i forbindelse med oppkjøp av næringsvirksomhet og næringseiendom.

Praktisk informasjon

Aksjeloven - nye regler om oppkjøpsfinansiering
 

Ny dato: 6. oktober
Oppstart kl. 09.30

Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Bryggegata 6, Aker Brygge, Oslo 0114

Kr 4 650,- inkl. lunsj

18. september 2020

 • Ingvild Onshus Kaagen, advokat Ernst & Young Advokatfirma AS
 • Børge A. Grøttjord, advokat DLA Piper

Det har blitt vedtatt sentrale endringer i aksjereglene med virkning fra januar 2020 som regulerer selskapers adgang til å stille sikkerhet overfor banker. 

Kurset
Denne fagdagen vil behandle utvalgte temaer under aksjeloven som berører banker og finansforetak, og vil gi en veiledning til håndteringen av en rekke praktiske temaer. 

Aksjelovens begrensninger i adgangen til å gi sikkerheter og lån er under stadig endring og utvikling. Kunnskap om reglene er nødvendig i dialoger med kunder som har behov for oppkjøpsfinansiering, og for at finansforetakenes rådgivere skal kunne være gode sparringspartnere for kundene.

Fagdagen gir en oversikt over regelverksendringene som tråde i kraft januar 2020.

Forelesere
De erfarne finansadvokatene Ingvild Onshus Kaagen fra EY og Børge A. Grøttjord fra DLA Piper vil foreta en pedagogisk og casebasert gjennomgang av de nye reglene, og trekke på deres erfaringer rundt den praktiske bruken av reglene så langt, samt gi veiledning for hva de anser som "best practise" for bankene så langt.


Målgruppe:
Bankenes BM-rådgivere, ansvarlige for risikostyring og medlemmer i kredittkomiteer.


Program

1. Introduksjon 
En introduksjon av temaet, gjennomgang av hovedforskjellene mellom aksjeloven §§ 3-8, 8-7 og 8-11, konsekvensene av at regelverket ikke etterleves og betydningen av bankens gode tro.

2. Avklaring av begreper:
nærmere om utbytterammen, konsern samt nærståendebegrepet i aksjeloven, samt en nærmere gjennomgang av aksjelovens utbytteramme.

3. Aksjelovens regler etter § 8-7 om
    sikkerhetsstillelse til en aksjeeier, eller noen av
    aksjeeierens nærstående:

 • Bakgrunnen og formålet med bestemmelsen
 • Hvilke kreditter og sikkerhetsstillelser omfattes ikke av bestemmelsen?
 •  Gjennomgang av ulike eksempler av bestemmelsen i praksis

4. Oppkjøpsfinansiering del I:

 1. Når kommer aksjeloven § 8-10 til anvendelse?
  - Bakgrunnen og formålet med bestemmelsen
 2. Hva er finansiell bistand?
 3. Hvilke sikkerhetsstillelser og finansiell bistand omfattes av bestemmelsen?
 4. Hva rammes ikke av bestemmelsen? Særskilt om den nye avgrensningen av bestemmelsen
 5. Gjennomgang av noen ulike eksempler

5. Oppkjøpsfinansiering del II: 

 • A. Kravet til at alle avtaler om finansiell bistand må inngås på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper

 • B. Når kommer konsernunntaket til anvendelse?
  Når vil en avtale om finansiell bistand anses inngått på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper?

Gjennomgang av konsernunntaket i aksjelovens fjerde ledd.

6. Oppkjøpsfinansiering del III:
 • Saksbehandlingsreglene i aksjeloven for å gi finansiell bistand 
 • Gjennomgang av aksjelovens saksbehandlingsregler som må være tilfredsstilt for å yte finansiell bistand 

7. Aksjeloven § 3-8 (avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse):

Bestemmelsens virkeområde Aksjeloven § 3-8 -

 • Bakgrunnen og formålet med bestemmelsen
 • Hvilke kreditter og sikkerhetsstillelser omfattes av bestemmelsen?

8. Aksjeloven § 3-8 (avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse):
 
B. Saksbehandlingsreglene 
Hvordan gjennomføres saksbehandlingen under aksjeloven § 3-8

9. Konsekvenser av ugyldighet - aksjeloven § 8-11 

 • Gjennomgang av i hvilke tilfeller pante og sikkerhetsavtaler
  kan bli ugyldig
 • Når er banken i god tro og hva skal til for å bringe banken i god tro? 

 

NB! Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

Praktisk informasjon

Aksjeloven - nye regler om oppkjøpsfinansiering
 

Ny dato: 6. oktober
Oppstart kl. 09.30

Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Bryggegata 6, Aker Brygge, Oslo 0114

Kr 4 650,- inkl. lunsj

18. september 2020

 • Ingvild Onshus Kaagen, advokat Ernst & Young Advokatfirma AS
 • Børge A. Grøttjord, advokat DLA Piper

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.