Smittevern compliant?

Vi går inn i en ny fase i den nasjonale dugnaden. Kontorene åpnes gradvis opp. Hvordan kan du sikre deg at ansatte kjenner til Folkehelseinstituttets smittevernveileder når de er tilbake på kontoret?.

Praktisk informasjon

Opplæring av ansatte i FHI sin smittevernveileder

e-læringskurs

På egen pc, hjemme eller på jobb

kr 99 pr. ansatt for 1 års tilgang (minimum kr 2500). Alle priser eks. mva.

 

Vær Compliant
Spama har laget en kort læring som tar utgangspunkt i «FHIs mal for smittervernveileder». I dialog med FHI har vi benyttet deler av deres materiell. Læringen tar max 10 minutter, og bidrar til å skape trygghet for at alle ansatte har nødvendig kunnskap.

Som leder får du tilgang til rapporter som gir deg god oversikt over aktiviteten i din bank. Slik kan du dokumentere at det er gjennomført opplæring i smittevernveilederen i din bank. Det gir trygghet for deg, og for dine ansatte.

  Klikk her og gjør deg mer kjent med læringenPraktisk informasjon

Opplæring av ansatte i FHI sin smittevernveileder

e-læringskurs

På egen pc, hjemme eller på jobb

kr 99 pr. ansatt for 1 års tilgang (minimum kr 2500). Alle priser eks. mva.

Bestilling »

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
  3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
  4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.