Selskapsformer og skatt

Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap? Hva er de største og viktigste forskjellene. Hvilke utfordringer, og hva må du som rådgiver være oppmerksom på ved ulike selskapsformer når du gir veiledning i møte med bedriftskundene.

Praktisk informasjon

Konkrete eksempler og praktiske tilnærminger

12. september 2019
Oppstart kl. 09.30

Oslo eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

Kr 4.200,- inkl. lunsj

31. august

Valg av selskapsform og skatt

  • Svein Gunnar Stang Hansen, advokat og Partner i PwC. 

Svein Gunnar har mer enn 19 års erfaring knyttet til skatte- og selskapsrett i PwC. Han har inngående erfaring innenfor skatt, restrukturering og selskapsrettslige spørsmål.

Del I - 27. - 28. august
Grunnleggende Selkskapsrett
 

  • Eivind Ingolfsen, advokat og tidligere depotsjef, Sparebanken Vest

Fagdagen

Fagdagen er for ansatte som ønsker en oppdatering av grunnleggende innføring innenfor selskapsrettslige temaer og skatt. Fagdagen er lagt opp med en praktisk vinkling hvor aktuelle temaer for små og mellomstore selskaper belyses med flere konkrete eksempler og praktiske tilnærminger. 

Målgruppe:
Bankens medarbeidere i bedriftsmarkedet. Enten man jobber som kunderådgivere, depotmedarbediere eller i andre funksjoner hvor det er nødvendig å ha kunnskap om forskjellige selskapsformer ifm rådgivning til bedriftskunder.


Program:

Kl. 09.00        Registrering / Kaffe
Kl. 09.30 Velkommen
Kl. 09.35 Bedriftsbeskatning for AS/ASA
Kl. 10.45 Pause
Kl. 11.00 Deltakerligning for ANS/DA
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 13.00 Foretaksmodellen for enkeltpersonforetak
Kl. 14.00 Pause
Kl. 14.10 Samvirkebeskatning og kort om sameiebeskatning
Kl. 15.30 Avslutning


Kurset vil legges opp med praktiske eksempler/cases for hvert tema.
 

 

I sammenheng med dette kurset vil det også bli arrangert en Kurs i Grunnleggende selskapsrett 27. - 28. august - for å lese mer om dette arrangementet - klikk her

 

NB! Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

Praktisk informasjon

Konkrete eksempler og praktiske tilnærminger

12. september 2019
Oppstart kl. 09.30

Oslo eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

Kr 4.200,- inkl. lunsj

31. august

Valg av selskapsform og skatt

  • Svein Gunnar Stang Hansen, advokat og Partner i PwC. 

Svein Gunnar har mer enn 19 års erfaring knyttet til skatte- og selskapsrett i PwC. Han har inngående erfaring innenfor skatt, restrukturering og selskapsrettslige spørsmål.

Del I - 27. - 28. august
Grunnleggende Selkskapsrett
 

  • Eivind Ingolfsen, advokat og tidligere depotsjef, Sparebanken Vest

Påmelding »

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
  3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
  4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.