Finansiering eiendom næringsvirksomhet

Vi gjentar suksessene fra fjoråret og arrangerer i samarbeid med advokatfirmaet DLA Piper Norge - et dagskurs for finansiering av fast næringseiendom.

Praktisk informasjon

- med fokus på transaksjonsprosessen som banken møter under finansieringen

Utsatt til høsten
- ny dato kommer

Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Bryggegata 6, Aker Brygge, Oslo 0114

Kr 4650,- inkl. lunsj

 • Ragnar Eggen, Head of Research i Akershus Eiendom
 • Børge A. Grøttjord, advokat og partner, advokatfirmaet DLA Piper Norge 
 • Line Ravlo-Losvik, advokat, ph.d, partner, advokatfirmaet DLA Piper Norge 
 • Erik Bakke, senioradvokat, advokatfirmaet DLA Piper Norge
 • Thomas Rindahl Håkonsen, partner, Head of Real Esate, DLA Piper Norg
 • Tone Gjertsen, advokat, DLA Piper Norge
 • Andreas Mello-Kildal, partner, DLA Piper Norge

Kurset retter seg mot alle i bank som jobber med finansiering av fast eiendom og vil i år ha fokus på bankens, samt kjøper og selgers ulike roller ved transaksjoner i fast eiendom.

Seminaret
Årets kurs vil følge transaksjonsprosessen og behandle en rekke høyst aktuelle transaksjonsspesifikke temaer som banken møter under finansieringen. Formålet med kurset er å sette bankansatte bedre inn i den transaksjonsprosess som de bistår i finansieringen av, samt å gi veiledning i forhold til hvilke verktøy og muligheter banken har i etableringen av sikkerheter og stillelse av relevante betingelser til lånet.

Ressurspersoner
Du møter flere ledende spesialister tilknyttet DLA Piper, som jevnlig gir råd til finansinstitusjoner, kjøper og selger i eiendomstransaksjoner.

Program

Kl. 09.00 Registrering og kaffe
Kl. 09.30

Velkommen
v/ Arvid Aarre, Spama
Kl. 09.35


Innledning - gjennomgang av temaene som skal
behandles på kurset
v/ Advokat Børge Grøttjord, DLA Piper
Kl. 09.45Transaksjonsprosessen i en eiendom og
partenes hovedroller
v/ Thomas Rindahl Håkonsen og
Andreas Mello-Kildal, DLA Piper
Kl. 10.15


Bankens due dilligence ved oppkjøps-
finansiering av
fast eiendom
v/ Advokat Line Ravlo-Losvik
Kl. 10.45  Kaffe
Kl. 11.30


Trender i transaksjonsmarkedet for norske
eiendommer
 
v/ Ragnar Eggen, Akershus Eiendom  
Kl. 12.00  Lunsj
Kl. 12.45
Bankens sikkerhetspakke ved oppkjøps-
finansiering, samt relevante bestemmelser
i aksjeloven – hva kan banken forvente å få
sikkerhet i?
v/ Advokat Børge Grøttjord, DLA Piper
Kl. 13.30


Reguleringsmessige forhold som banken må
være klar over
v/  Tone Gjertsen, DLA Piper
Kl. 14.00Closing av eiendomstransaksjoner
– overføring av eiendom, utbetaling av lån,
innfrielse av lån, etablering av sikkerhet
v/ Line Ravlo-Losvik og Andreas Mello-Kildal, DLA Piper
Kl. 14.30 Kaffepause 
Kl. 14.45 Finansielle betingelser og andre forpliktelser
i låneavtalen ved eiendomsfinansieringer som
verktøy for banken

v /Børge Grøttjord og Erik Bakke, DLA Piper
Kl. 15.30 Oppsummering
Kl. 15.45 Slutt 

 

 

Bekreftet påmelding blir sendt pr. mail ca. 2 uker før kursstart.       

Praktisk informasjon

- med fokus på transaksjonsprosessen som banken møter under finansieringen

Utsatt til høsten
- ny dato kommer

Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Bryggegata 6, Aker Brygge, Oslo 0114

Kr 4650,- inkl. lunsj

 • Ragnar Eggen, Head of Research i Akershus Eiendom
 • Børge A. Grøttjord, advokat og partner, advokatfirmaet DLA Piper Norge 
 • Line Ravlo-Losvik, advokat, ph.d, partner, advokatfirmaet DLA Piper Norge 
 • Erik Bakke, senioradvokat, advokatfirmaet DLA Piper Norge
 • Thomas Rindahl Håkonsen, partner, Head of Real Esate, DLA Piper Norg
 • Tone Gjertsen, advokat, DLA Piper Norge
 • Andreas Mello-Kildal, partner, DLA Piper Norge

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.