Tvangsfullbyrdelse

Vi tilbyr her et kurs med praktisk tilnærming til de utfordringer tvangsfullbyrdelse medfører for bankene. Kurset i Tvangsfullbyrdelse har som hovedhensikt å tilføre praktisk kompetanse til den enkelte saksbehandler, slik at en er bedre rustet til å møte de til dels krevende situasjoner, som oppstår når en kunde med kreditt ikke oppfyller sine forpliktelser frivillig.

Praktisk informasjon

Hva skjer når kunder har et kredittkrav som ikke oppfylles frivillig

28. november 2018
Oppstart kl. 09.00

Clarion Collection Hotel Gabelshus, Gabelsgate 16, 0272 Oslo

Kr 4 100,-
Ekskl. oppholdsutg.

fortsatt ledige plasser

Advokat Rune Stavenes, har lang erfaring som advokat i Advokatene Andersen Laastad Stavenes Aarseth - Stavenes har avholdt en rekke kurs for Spama de siste årene. Han får meget gode tilbakemeldinger på faglig innhold og nytte på kurs han har holdt.

Målgruppe:
Kurset er tilrettelagt for både nyansatte og erfarne medarbeidere. Enten man arbeider som kunderådgivere, depotmedarbeidere eller i andre funksjoner hvor det er nødvendig å ha kunnskap om pantobjekter og hva som skjer når den som har et krav som ikke oppfylles frivillig.


Program:

kl. 08.30

Kaffe / registrering

kl. 09.00

Introduksjon - Innfordring av pengekrav

 
 • Forholdet mellom utenrettslig 
  og rettslig inndrivelse
 • Forholdet mellom egen 
  og fremmedinkasso
 • Forholdet mellom 
  enkeltforfølgning og kollektiv 
  inndrivelse (konkurs mm)
 • Hvem er skyldneren?
 • Gjeldsordningsloven og 
  frivillige «løsninger»
 • Betalingsadferd og kort om 
  rådgivning mot kunder med 
  betalingsproblemer
kl. 10.00 

Namsmyndighetene –
hvem behandler hvilke krav i prosessen?
 
 • Plassering av tvangsfullbyrdelse
  i rettssystemet
 • De ulike former for
  tvangsfullbyrdelse
 • Omkostninger
 • Tvangsgrunnlag
 • Rettskraft og tvangskraft
 • Innsigelser til kravet og klage
  over namsmannens avgjørelser
kl. 10.30  Pause
kl. 10.45 Forliksrådsbehandling
 
 • Hensikten med forliksrådbehandling
 • Behandlingen og prosedyren med forliksklager
 • Rettsmidler mot avgjørelsene til forliksrådet
 • Praktiske råd
kl. 11.15 Utlegg og arrest
 
 • Utleggsbegjæringen
 • Utleggsforretningen
 • Utleggstrekk og utleggspant
 • Arrest og midlertidige forføyninger
kl. 12.00 Lunsj
kl. 13.00 Tvangssalg fast eiendom 
 
 • Begjæringen om tvangssalg
 • Gjennomføringen av tvangssalget
 • Medhjelpers rolle og funksjon
 • Fravikelse av bolig
 • Praktiske spørsmål underveis i
  prosessen
 • Oppgjøret
 • Skyldnes rådighet over
  panteobjektet
kl. 14.30  Pause
kl. 14.45 Tvangssalg løsøre, tilbakelevering salgspant mm
 
 • Begjæringen om tvangssalg
 • Gjennomføringen av tvangssalget
 • Særlige spørsmål rundt tilbakelevering
kl. 15.30 Oppsummering og spørsmålsrunde
kl. 16.00 Slutt

 

 

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart. 

Praktisk informasjon

Hva skjer når kunder har et kredittkrav som ikke oppfylles frivillig

28. november 2018
Oppstart kl. 09.00

Clarion Collection Hotel Gabelshus, Gabelsgate 16, 0272 Oslo

Kr 4 100,-
Ekskl. oppholdsutg.

fortsatt ledige plasser

Advokat Rune Stavenes, har lang erfaring som advokat i Advokatene Andersen Laastad Stavenes Aarseth - Stavenes har avholdt en rekke kurs for Spama de siste årene. Han får meget gode tilbakemeldinger på faglig innhold og nytte på kurs han har holdt.

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.