Styring og kontroll i norske banker

Spama arrangerer i samarbeid med revisjonsselskapet PwC et fagseminar som gir en grunnleggende innføring i regulatorisk rammeverk og god praksis for styring og kontroll i norske banker.

Praktisk informasjon

Grunnleggende innføring i regulatorisk rammeverk.

4. april 2019
Oppstart kl. 09.00

PwC Oslo, Dronning Eufemias gate 8, PwC-bygget, Bjørvika, 0106 Oslo

Kr 4 200,- inkl. lunsj og kursmateriell

så fort som mulig

Partner Henrik Bredholt Flygind, statsautorisert revisor, PwC. Henrik har 16 års erfaring fra bank-/finansbransjen. Han har arbeidet i både ekstern revisjon, intern revisjon, og også operativt i bransjen. Henrik har tidligere jobbet i DNB og Sector Asset Management.

I dag jobber Henrik i PwC, primært med intern revisjon og rådgivning mot bank-/finansbransjen. Her er han engasjert i både ledende norske finanskonsern og lokale sparebanker.

Partner Magne Sem,  har jobbet som ekstern revisor siden 1990 og er ansvarlig eksternrevisor for en rekke sparebanker. Han har betydelig regulatorisk kompetanse innenfor banksektoren og har bred erfaring som foreleser. Magne har erfaring fra rådgivningsoppdrag innenfor regulatoriske forhold, risikostyring og internkontroll i finansbransjen og offentlig virksomhet og er styreleder i Norsk Finansnærings Økonomigruppe.


Om seminaret:
Kurset gir en grunnleggende innføring i regulatorisk rammeverk og god praksis for styring og kontroll i norske banker. I tillegg sees det på noen sentrale og dagsaktuelle temaer som bankene for tiden har et spesielt fokus på; personvern, informasjonssikkerhet, anti-hvitvask og kapitalvurderingsprosessen (ICAAP, ILAAP & SREP). Samlet vil dette gi kursdeltakerene et helhetlig overblikk over styring og kontroll av norske banker.  

Målgruppe:
Alle som jobber med styring og kontroll i norske banker, som styremedlemmer, ledere i bank/finansforetak, banksjefer, CFO, ledere av kontrollfunksjoner (risikostyring/compliance) og internrevisorer.

Programposter:

 • Trender som påvirker bankhverdagen
 • Finansforetaksloven - rammen for styring og kontroll
 • Finanstilsynets fokus ved stedlige tilsyn
 • Internal governance 
 • Styrende dokumenter
 • Utkontraktering
 • Andre- og tredjelinjefunksjoner
 • Regulatorisk tema: Personvern
 • Regulatorisk tema: Cybersecurity
 • Regulatorisk tema: Anti-hvitvask
 • Regulatorisk tema: ICAAP, ILAAP, SREP og PSD2

 

NB! Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart. 

Praktisk informasjon

Grunnleggende innføring i regulatorisk rammeverk.

4. april 2019
Oppstart kl. 09.00

PwC Oslo, Dronning Eufemias gate 8, PwC-bygget, Bjørvika, 0106 Oslo

Kr 4 200,- inkl. lunsj og kursmateriell

så fort som mulig

Partner Henrik Bredholt Flygind, statsautorisert revisor, PwC. Henrik har 16 års erfaring fra bank-/finansbransjen. Han har arbeidet i både ekstern revisjon, intern revisjon, og også operativt i bransjen. Henrik har tidligere jobbet i DNB og Sector Asset Management.

I dag jobber Henrik i PwC, primært med intern revisjon og rådgivning mot bank-/finansbransjen. Her er han engasjert i både ledende norske finanskonsern og lokale sparebanker.

Partner Magne Sem,  har jobbet som ekstern revisor siden 1990 og er ansvarlig eksternrevisor for en rekke sparebanker. Han har betydelig regulatorisk kompetanse innenfor banksektoren og har bred erfaring som foreleser. Magne har erfaring fra rådgivningsoppdrag innenfor regulatoriske forhold, risikostyring og internkontroll i finansbransjen og offentlig virksomhet og er styreleder i Norsk Finansnærings Økonomigruppe.

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.