Seminar for Complianceansvarlige - kursdokumentasjon

Program


Tirsdag 25. september

1. Rolle- og arbeidsfordeling 
Are Jansrud, Chief Compliance Officer i SpareBank 1 Østlandet

2. Compliancerollen i bank
Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge

3. Min complianceplan
Torgeir Lie Storberget, advokat og partner i FCG
Kjersti Trøbråten, advokat og partner i Advokatfirmaet Wiersholm

4. Compliancerollen sett fra et lederperspektiv
Lisbet Karin Nærø, administrerende direktør i Fana Sparebank

 

Onsdag 26. september

5. Med helikopterblikk på den digitale fremtiden
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge

6. Nytt fra Finanstilsynet, herunder erfaringer fra stedlig tilsyn
Gry Evensen Skallerud, seksjonssjef i Finanstilsynet

MiFID II - erfaring rmed nytt regelverk så langt
7a. Liv Tove Bakken, juridisk fagsjef i Finans Norge
7 b.Carl Flock, advokat og juridisk direktør i Finans Norge

8. Personvernforordningen - presentasjon av bransjestandarden
Nils Henrik Heen, advokat i Finans Norge

9. Regtech i utførelse av compliancearbeidet i bank
Digitalisering - Henger lovverket med?
Steinar Breen, direktør Financial Services i EY
Kjersti Aksnes Gjesdahl, advokat og direktør i PwC

10. Compliancerollen i prosjekter
Kjersti Aksnes Gjesdahl, advokat og direktør i PwC


Ta gjerne kontakt med oss

Salg og kurs

Anne-Line Moren

(+47) 930 33 009
anne.line.moren@spama.no

Inger Marie Burås

(+47) 919 01 708
inger.marie.buraas@spama.no

Besøksadresse

Karl Johans gate 37 B
(inng. Paleet)
0162 Oslo

Postadresse

Karl Johans gate 37 B
0162 Oslo

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.