Seminar for complianceansvarlige

Finans Norge og Spama arrangerer sitt årlige complianceseminar. Seminaret er praktisk rettet og en møteplass for complianceansvarlige.

Praktisk informasjon

Kursdokumentasjon

25. - 26. september
Oppstart dag 1: Kl. 14.00

Scandic Holmenkollen Park, Kongeveien 26, 0787 Oslo

Pris for begge dager: Kr 5000,- I tillegg kommer middag og overnatting
Pris dag to: Kr 3800,- I tillegg kommer ev. overnattingskostnader.

Dag 1 gjelder for ansatte i bank og finans, mens dag 2 er åpen for alle.

1. september 2018

 • Idar Kreutzer, Administrerende direktør i Finans Norge
 • Are Jansrud, Chief Compliance Officer, Sparebanken Østlandet
 • Gry Evensen Skallerud, Seksjonssjef i Finanstilsynet
 • Kjersti Trøbråten, Partner Advokatfirmaet Wiersholm
 • Nils Henrik Heen, Advokat og seniorrådgiver i Finans Norge
 • Kjetil Kristensen, Partner EY
 • Kjersti Aksnes Gjesdahl, Direktør PwC
 • Torgeir Storberget, advokat og prosjekt- og kursleder i Juristenes utdanningssenter (JUS)

lgruppe

Seminaret retter seg mot compliancemedarbeidere i banker med konsesjon til å yte investeringstjenester, men er også relevant for investeringsrådgivere, tilknyttede agenter og advokater som har interesse for området og arbeider med complianse mot finansmarkedet. 

Dag 1 gjelder for ansatte i bank og finans, mens dag 2 er åpen for alle.


Evaluering:
Hele 90 % syntes det de lærte var nyttig inn mot egen arbeidssituasjon, og vil ta dette i bruke i noen eller stor grad. Videre sa 95 % at seminaret svarte til forventningene i noen eller stor grad.

Program
Målsettingen er å gi deltakerne en oppdatering i hva som er nytt og endret i relevante regelverk, samt skape en møteplass. 

 • Hovedtemaet for årets seminaret er: Felles utfordringer i det praktiske arbeidet med compliance

Mindre justeringer i programmet kan skje 

 


                              Sponsor   

 

Hotellrom blir bestilt av kursarrangør.
Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.
Praktisk informasjon

Kursdokumentasjon

25. - 26. september
Oppstart dag 1: Kl. 14.00

Scandic Holmenkollen Park, Kongeveien 26, 0787 Oslo

Pris for begge dager: Kr 5000,- I tillegg kommer middag og overnatting
Pris dag to: Kr 3800,- I tillegg kommer ev. overnattingskostnader.

Dag 1 gjelder for ansatte i bank og finans, mens dag 2 er åpen for alle.

1. september 2018

 • Idar Kreutzer, Administrerende direktør i Finans Norge
 • Are Jansrud, Chief Compliance Officer, Sparebanken Østlandet
 • Gry Evensen Skallerud, Seksjonssjef i Finanstilsynet
 • Kjersti Trøbråten, Partner Advokatfirmaet Wiersholm
 • Nils Henrik Heen, Advokat og seniorrådgiver i Finans Norge
 • Kjetil Kristensen, Partner EY
 • Kjersti Aksnes Gjesdahl, Direktør PwC
 • Torgeir Storberget, advokat og prosjekt- og kursleder i Juristenes utdanningssenter (JUS)

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.