Seminar for complianceansvarlige(2)

Finans Norge og Spama arrangerer sitt årlige complianceseminar den 24. til 25. september i 2019.

Praktisk informasjon

Sett gjerne av datoen allerede nå!24. - 25. september 2019
Oppstart dag 1: Kl. 14.00

Hotel Bristol
Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo  Tlf:  22 82 60 00

Pris for begge dager: Kr 5500,- I tillegg kommer middag og overnatting

så fort som mulig

 • Idar Kreutzer,
  Administrerende direktør, FinansNorge
 • Mirella E. Wassiluk,
  Konserndirektør Compliance, DNB
 • Hanne Leirbukt Pedersen,
  Chief Compliance Officer, DNB Market
 • Gry Nergård,
  Forbrukerpolitisk direktør, Finans Norge    
 • Birte Berg,
  Senioradvokat i Advokatfirmaet Schjødt      
 • Solveig Longva Nilsen,
  Complianceansvarlig Sparebanken Sør
 • Nils Henrik Heen,
  Advokat, Finans Norge
 • Atle Roaldsøy,
  advokat, Finans Norge
 • Vivi-Ann Hilde,
  Partner i konsulentselskapet Considium

  med flere
 

Seminaret er rettet mot praktiske problemstillinger
og er en viktig møteplass
for complianceansvarlige i banker. 


I tillegg til faglig utbytte, legges det vekt på nettverksbygging og anledningen til å diskutere felles utfordringer og praktiske problemstillinger.


Målgruppe

Målgruppen er utvidet fra å være compliancemedarbeidere i banker som yter investeringstjenester, til å omfatte alle som jobber med compliance i bank.

Program

24. september  
Kl. 13.00 - 14.00 Registrering/Lunsj 
Kl. 14.00 - 14.05


Velkommen
v/ordstyrer Mina Saunte, Finans Norge og
Arvid Aarre, Spama
Kl. 14.05 - 16.00


Organisering av compliance-funksjonen i
finanskonsern – Group Compliance i DNB
v/ Mirella E. Wassiluk,
Konserndirektør Compliance DNB

Nytt fra Finanstilsynet
v/Johan Aasen, Spesialrådgiver, Finanstilsynet
Kl. 16.00 - 16.15 Kaffepause
Kl. 16.15 - 18.00
MiFID II:
Produktstyring og investeringsrådgivning
i praksis
v/ Hanne Leirbukt Pedersen
Chief Compliance Officer, DNB Market

Når robotene autoriseres
v/ Gry Nergård
Forbrukerpolitisk direktør, Finans Norge
Kl. 19.30 - 22.30 Aperitiff med påfølgende middag kl. 20.00
   
25. september  
Kl. 09.00 - 09.10

Velkommen til dag 2!
v/ordstyrer Arvid Aarre, Spama
Kl. 09.00 - 10.50

Compliance i en omskiftelig tid
v/ Idar Kreutzer, Adm. direktør Finans Norge

Finanstilsynet på stedlig tilsyn
v/ Birte Berg, Senioradvokat Schjødt

Min kontrollplan
v/ Solveig Longva Nilsen
Complianceansvarlig Sparebanken Sør

Kl. 10.50 - 11.10 Kaffepause
Kl. 11.10 - 12.00


Bransjenorm personvern
– status og veien videre
v/ Nils Henrik Heen, Advokat Finans Norge
Kl. 12.00 - 13.00 Lunsj
Kl. 13.00 - 13.45

Hvordan lede uten personalansvar
v/ Vivi Ann Hilde, Partner Considium
Kl. 13.45 - 14.10 Kaffepause
Kl. 14.10 -15.00


Hvitvasking – nytt rundskriv og
ny risikovurdering fra Finanstilsynet.
Hva er særskilt viktig for compliance?

v/ Atle Roaldsøy, Advokat, Finans Norge

Oppsummering og avslutning av konferansen

 

Hotellrom blir bestilt av kursarrangør.
Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.
Praktisk informasjon

Sett gjerne av datoen allerede nå!24. - 25. september 2019
Oppstart dag 1: Kl. 14.00

Hotel Bristol
Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo  Tlf:  22 82 60 00

Pris for begge dager: Kr 5500,- I tillegg kommer middag og overnatting

så fort som mulig

 • Idar Kreutzer,
  Administrerende direktør, FinansNorge
 • Mirella E. Wassiluk,
  Konserndirektør Compliance, DNB
 • Hanne Leirbukt Pedersen,
  Chief Compliance Officer, DNB Market
 • Gry Nergård,
  Forbrukerpolitisk direktør, Finans Norge    
 • Birte Berg,
  Senioradvokat i Advokatfirmaet Schjødt      
 • Solveig Longva Nilsen,
  Complianceansvarlig Sparebanken Sør
 • Nils Henrik Heen,
  Advokat, Finans Norge
 • Atle Roaldsøy,
  advokat, Finans Norge
 • Vivi-Ann Hilde,
  Partner i konsulentselskapet Considium

  med flere
 

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.