Selskapsformer og skatt - kurs I

Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap? Hva er de største og viktigste forskjellene. Hvilke utfordringer, og hva må du som rådgiver være oppmerksom på ved ulike selskapsformer når du gir veiledning i møte med bedriftskundene.

Praktisk informasjon

Aksjeselskaper og enkeltpersonforetak

4. - 5. februar 2019
Oppstart kl. 10.00

Oslo eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

Kr 6 700,-  ekskl. oppholdskostnader

så fort som mulig

 • Eivind Ingolfsen, advokat og tidligere depotsjef, Sparebanken Vest
 • Svein Gunnar Stang Hansen, advokat og Partner i PwC. 

  Svein Gunnar har mer enn 15 års erfaring knyttet til skatte- og selskapsrett i PwC. Han har inngående erfaring innenfor skatt, restrukturering og selskapsrettslige spørsmål.

Kurset

Kurset er for ansatte som arbeidet innenfor BM området som ønsker en oppdatering av grunnleggende innføring innenfor selskapsrettslige temaer. Enten man jobber som kunderådgivere, depotmedarbediere eller i andre funksjoner hvor det er nødvendig å ha kunnskap om forskjellige selskapsformer ifm rådgivning til bedriftskunder.

Kurset er lagt opp med en praktisk vinkling hvor aktuelle temaer for små og mellomstore selskaper belyses.


Målgruppe:
Bankens medarbeidere i bedriftsmarkedet. Program:

Del 1 - Selskapsrettslige tema:

Stifting og registrering av enkeltpersonforetak 
- Ikke regelstyrt - enhetsregister og foretaksregister

Forholdet mellom personlig engasjement og foretaksengasjement 
- Finansavtalelovens definisjoner

Stifting og registrering av aksjeselskap

 • Stiftelsesdokumenter
 • Elektronisk stifting
 • Hva kan avtales i vedtektene 
 • Aksjekapitalen / størrelse / innbetaling / bekreftelse for innbetaling / disponering
 • Revisjon
 • Fravalg av revisor
 • Registrering

  Representasjonsretten for et aksjeselskap
 • Beslutningsretten / Generalforsamlingen/ Styret / 
 • Begrensninger i vedtekter og formål?
 • Hvem forplikter selskapet utad?
 • Signaturberettiget
 • Daglig leder
 • Prokura
   Avvikling og konkurs - Avvikling av et aksjeselskap -Tvangsoppløsning- Konkurs og oppbud

 

 

 

Del 2 - Skatt og selskapsform:

 • Beskatning av aksjeselskaper og enkeltpersonforetak
 • Foretaksmodellen
 • Bedriftsbeskatning for AS/ASA
 • Organiseringer skattemessig


NB! Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

Praktisk informasjon

Aksjeselskaper og enkeltpersonforetak

4. - 5. februar 2019
Oppstart kl. 10.00

Oslo eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

Kr 6 700,-  ekskl. oppholdskostnader

så fort som mulig

 • Eivind Ingolfsen, advokat og tidligere depotsjef, Sparebanken Vest
 • Svein Gunnar Stang Hansen, advokat og Partner i PwC. 

  Svein Gunnar har mer enn 15 års erfaring knyttet til skatte- og selskapsrett i PwC. Han har inngående erfaring innenfor skatt, restrukturering og selskapsrettslige spørsmål.

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.