Pensjonsseminar

Øk kunnskapen om pensjon og få større trygghet i pensjonssamtalen med kunden.

Praktisk informasjon

Trygghet i pensjonssamtalen med kunden.

7. mars 2019
Oppstart kl. 09.30

Høyres Hus Konferanselokaler, Stortingsgaten 20, 0117 Oslo

Kr 4 750,- inkl. lunsj

Så fort som mulig

 • Kristian Jacobsen, Tredjepart AS 
 • Gunther Bache, Tredjepart AS
 • Petter Hoff, Tredjepart AS

 • Hvordan raskt etablere en god relasjon til kunden
 • Hvordan forstå hva som «ligger bak» kundens behov og vurderinger
 • Hva er det som styrer kundens risikovurderinger
 • Hvordan lykkes med god kundeoppfølging
 • Hvordan lage en god «produktmiks» basert på kundens grunnbehov


Målgruppe
Bankens medarbeidere innen personmarkedet. Kurset passer for ansatte som er nye innen PM og for de mer erfarne som ønsker å oppdatere seg på nye regler og bli tryggere på salg av pensjon.


Program

Hva er kunden opptatt av i dag og ulike problemstillinger?

Noen punkter til diskusjon i plenum:

 • Hva opplever man som utfordrende i kundedialogen?
 • Kompetansen hos kunden – er det endringer?
 • Behov for kompetanseheving som rådgiver?


Tjenestepensjon offentlig sektor, nye samordningsregler fra 2018 og foreslått modell gjeldende fra 2020

 • 66 % garanti opphører fra 1959 kullet.
 • Overgangsregler årskull født 1959 t.o.m. 1962 med andel av garanti
 • 1963-kullet og senere ny ordning
 • 1963 til 1967 – eget «2011»-tillegg og et overgangstillegg.
 • Ny AFP fra 2020

Risiko og avkastning, innskuddspensjon og annen privat sparing

 • Innskuddsordning, anbefalt profil vs egne valg?
 • IPS vs aksjeparekonto
 • Risiko på kundens totale sparing og formue

Hva er nytt?

 • Endringer i AFP privat sektor fra 1. juli 2018. Forventninger til ny AFP, avklares i 2020
 • Avvikling av Sluttvederlagsordningen og ny «Sliterordning» tilknyttet AFP
 • Etterlattepensjon fra folketrygden avvikles?
 • Økning i levealder

 

 

NB! Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

Praktisk informasjon

Trygghet i pensjonssamtalen med kunden.

7. mars 2019
Oppstart kl. 09.30

Høyres Hus Konferanselokaler, Stortingsgaten 20, 0117 Oslo

Kr 4 750,- inkl. lunsj

Så fort som mulig

 • Kristian Jacobsen, Tredjepart AS 
 • Gunther Bache, Tredjepart AS
 • Petter Hoff, Tredjepart AS

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.