Panterett PM - utvalgte temaer

Utvalgte panterettslige problemstillinger for PM.

Praktisk informasjon

Aktuelle panterettslige problemstillinger som berører forbrukere PM.

25. - 26. september 2019
Oppstart dag 1: Kl. 10.00

Clarion Collection Hotel Gabelshus, Gabelsgate 16, 0272 Oslo

Kr 6 600,-
Ekskl. oppholdsutg.

2. september 2019

Eivind Ingolfsen, Advokat
tidligere fagansvarlig, Sparebanken Vest

Målgruppe 

Kurset er tilrettelagt for erfarne kunderådgivere på personmarkedet innenfor kredittområdet, samt depotmedarbeidere.

Formål

Kurset har som målsetting å gi en grundig innføringer i de panterettslige problemstillinger som er relevante for personkundemarkedet.

Programposter

 1. Hjemmel, heftelser og prioritet
  a. Opptrinnsrett
  b. Prioritetsvikning
  c. eTinglysing og klokkeprioritet
  d. Pengeheftelser og servitutter

 2. Prioritetskonflikter
  a. Fast eiendom
  b. Løsørepant

 3. Realkausjoner som sikring av engasjement
  a. Etablering av realkausjon
  b. Dokumentbruk

 4. Fraråding for skyldner på grunnlag av sikkerhet
  a. Pantsetter
  b. Realkausjonist

 5. Hjemmelshaver og reell eier i forbrukerforhold

 6. Forsikring og panthavergaranti
  a. Alminnelig dekning
  b. panthavergarantien

 7. Odelsrett og konsesjonskrav ved pant i fast eiendom

 8. Oppsigelse av kreditt og inndrivelse av pantesikring

 

Hotellrom blir bestilt av kursarrangør. 
NB! Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

Praktisk informasjon

Aktuelle panterettslige problemstillinger som berører forbrukere PM.

25. - 26. september 2019
Oppstart dag 1: Kl. 10.00

Clarion Collection Hotel Gabelshus, Gabelsgate 16, 0272 Oslo

Kr 6 600,-
Ekskl. oppholdsutg.

2. september 2019

Eivind Ingolfsen, Advokat
tidligere fagansvarlig, Sparebanken Vest

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.