Panterett BM - utvalgte temaer

Utvalgte panterettslige problemstillinger for bedriftsmarkedet

Praktisk informasjon

Kurset er fulltegnet

29. - 30. oktober 2019
Oppstart dag 1: Kl. 10.00

Clarion Collection Hotel Gabelshus, Gabelsgate 16, 0272 Oslo

Kr 6 600,-
Ekskl. oppholdsutg.

4. oktober 2019

Eivind Ingolfsen,
advokat og tidligere depotsjef, Sparebanken Vest

Målgruppe 

Kurset er tilrettelagt for erfarne kunderådgivere på bedriftsmarkedet innenfor kredttområdet, samt depotmedarbeidere.

Formål

Kurset har som målsetting å gi en grundig innføringer i de panterettslige problemstillinger som er relevante for bedriftsmarkedet.

Programposter

 1. Hjemmel, heftelser og prioritet
  a. Opptrinnsrett
  b. Prioritetsvikning
  c. eTinglysing og klokkeprioritet
  d. Pengeheftelser og servitutter

 2. Prioritetskonflikter
  a. Fast eiendom
  b. Løsørepant
  c. Tingsinnbegrepspant

 3. Realkausjoner som sikring av engasjement
  a. Etablering av realkausjon
  b. Dokumentbruk
  c. Forbrukerkausjoner for næringsengasjementer

 4. Hjemmelshaver og reell eier.
  a. Formell og reell eier til fast eiendom
  b. Bygning på fremmed grunn

 5. Omstøtelse av pantesikkerhet
  a. Subjektiv omstøtelse
  b. Objektiv omstøtelse

 6. Konsesjonskrav ved pant i fast eiendom

 7. Oppsigelse av kreditt og inndrivelse av pantesikring

 

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart. 

 

Praktisk informasjon

Kurset er fulltegnet

29. - 30. oktober 2019
Oppstart dag 1: Kl. 10.00

Clarion Collection Hotel Gabelshus, Gabelsgate 16, 0272 Oslo

Kr 6 600,-
Ekskl. oppholdsutg.

4. oktober 2019

Eivind Ingolfsen,
advokat og tidligere depotsjef, Sparebanken Vest

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.