Mislighold- og inkasso

Antall konkurser og tvangsavviklinger har steget betydelig den siste perioden. Vi tilbyr her et kurs med praktisk tilnærming til de utfordringer dette medfører for bankene. Mislighold- og inkasso PM, har som hovedhensikt å tilføre praktisk kompetanse til den enkelte saksbehandler, slik at en er bedre rustet til å møte de til dels krevende situasjoner, som oppstår når en privatkunder ikke betaler sine kreditter.

Praktisk informasjon

Bli bedre rustet for å møte krevende situasjoner.

6. - 7. mars 2018
Oppstart dag 1:      Kl. 09.00

Clarion Collection Hotel Gabelshus, Gabelsgate 16, 0272 Oslo

Kr 6 100,-
Ekskl. oppholdsutg.

20. februar 2018

Advokat Rune Stavenes, har lang erfaring som advokat i Advokatene Andersen Laastad Stavenes Aarseth - Stavenes har avholdt en rekke kurs for Spama de siste årene. Han får meget gode tilbakemeldinger på faglig innhold og nytte på kurs han har holdt.

Advokat Henning Hauso, daglig leder Vest Næringsråd. Hauso har lang erfaring som advokat og leder innenfor finans og forsikring.
Hauso har jobbet som advokat og leder i blant annet Kreditorforeningen Vest,
DNB Livsforsikring, Frende Forsikring og i Kredinor.Målgruppe:

Bankens medarbeidere i personmarkedet.

Program 


6. mars
Kl. 08.30 Registrering / kaffe
Kl. 09.00  Introduksjon - Innfordring av pengekrav
 
 • Forholdet mellom utenrettslig og rettslig inndrivelse
 • Forholdet mellom egen og fremmedinkasso
 • Forholdet mellom enkeltforfølgning og kollektiv inndrivelse (konkurs mm)
 • Betalingsadferd og kredittpolitiske trender
 • Kort om krav til rådgivning mot kunder med betalingsproblemer
 • Betalingsanmerkninger og krav til personvern
Kl. 10.00

Hvem er skyldneren og nærmere om grunnlaget
for gjeldsforpliktelsen?
 
 • Fysiske og juridiske personer
 • Mindreårige og forholdet til verger?
 • Krav til dokumentasjon mm
Kl. 10.30 Pause
Kl. 10.45 Inkassoloven – sentrale tema
 
 • Krav til varsel, innhold og frister
 • Konsekvenser ved mangler ved inkassovarsel
  og/eller frister mm
 • Kreditors ansvar og inkassators ansvar
 • Gebyrer og inkassosalærer
 • Behandling av innsigelser
 • «God inkassoskikk»
 • Gjennomgang av praktiske eksempler
Kl. 12.00  Lunsj
Kl. 13.00 Grupperabeid basert på reelle case
Kl. 14.30 Gjeldsordningsloven og frivillige gjeldsordninger
Kl. 15.30 Oppsummering dag 1
Kl. 16.00 Slutt dag 1


7. mars
Kl. 09.00

Namsmyndighetene –hvem behandler
hvilke krav i prosessen?
 
 • Plassering av tvangsfullbyrdelse i
  rettssystemet
 • De ulike former for
  tvangsfullbyrdelse
 • Omkostninger
 • Tvangsgrunnlag
 • Rettskraft og tvangskraft
 • Innsigelser til kravet og klage
  over namsmannens avgjørelser
Kl. 09.30 Forliksrådsbehandling
 
 • Hensikten med forliksrådbehandling
 • Behandlingen og prosedyren med forliksklager
 • Rettsmidler mot avgjørelsene til forliksrådet
 • Praktiske råd
Kl. 10.00 Pause
Kl. 10.15 Utlegg og arrest
 
 • Utleggsbegjæringen
 • Utleggsforretningen
 • Utleggstrekk og utleggspant
 • Arrest og midlertidige forføyninger
Kl. 11.00 Gruppearbeid
Kl. 12.00 Lunch
Kl. 13.00 Tvangssalg fast eiendom 
 
 • Saksøktes rådighet over panteobjektet
 • Begjæringen om tvangssalg
 • Gjennomføringen av tvangssalget
 • Medhjelpers rolle og funksjon
 • Fravikelse av bolig
 • Praktiske spørsmål underveis i prosessen
 • Oppgjøret
 Kl. 14.15 Pause
 Kl. 14.30 Tvangssalg løsøre,  tilbakelevering salgspant mm
 
 • Begjæringen om tvangssalg
 • Gjennomføringen av tvangssalget
 • Særlige spørsmål rundt tilbakelevering
Kl. 15.00 Gruppearbeid
Kl. 15.45 Oppsummering og avslutning

 

Det tas forbehold om at det kan skje små justeringer i programmet.

Hotellrom blir bestilt av kursarrangør. 
NB! Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

 

Praktisk informasjon

Bli bedre rustet for å møte krevende situasjoner.

6. - 7. mars 2018
Oppstart dag 1:      Kl. 09.00

Clarion Collection Hotel Gabelshus, Gabelsgate 16, 0272 Oslo

Kr 6 100,-
Ekskl. oppholdsutg.

20. februar 2018

Advokat Rune Stavenes, har lang erfaring som advokat i Advokatene Andersen Laastad Stavenes Aarseth - Stavenes har avholdt en rekke kurs for Spama de siste årene. Han får meget gode tilbakemeldinger på faglig innhold og nytte på kurs han har holdt.

Advokat Henning Hauso, daglig leder Vest Næringsråd. Hauso har lang erfaring som advokat og leder innenfor finans og forsikring.
Hauso har jobbet som advokat og leder i blant annet Kreditorforeningen Vest,
DNB Livsforsikring, Frende Forsikring og i Kredinor.Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.