Likviditetsforum 2018

I november hvert år arrangerer Spama Likviditetsforum i samarbeid med Finans Norge. Dato for årets Likviditetsforum er satt til 29. november.

Praktisk informasjon

Møteplass for finansnæringen og myndighetsorganer

29. november 2018
Oppstart kl. 09.00

Hotel Bristol
Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo  Tlf:  22 82 60 00

Kr 3650,- inkl. lunsj

så fort som mulig

 • Hanne Leirbukt Pedersen, Leder Compliance, DNB Markets
 • Kyrre Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank
 • Pål Ringholm, analysesjef kreditt i SpareBank 1 Markets
 • Henry Tvete, finanssjef i SpareBank 1 Østfold Akershus
 • Jørgen Gudmundsson, leder arbeidsgruppe for alternative referanserenter
 • Per Erik Stokstad, daglig leder i NoRe (administrerer Nibor)
 • Tor Johan Bjerkedal, direktør, BITS AS
 • Øyvind Aass, adm. dir. SpareBank 1 Banksamarbeidet
 • Aud Ebba Lie, spesialrådgiver, Finanstilsynet
 • Michael Hurum Cook, analytiker i Finans Norge
 • Joar Johnsen, analysesjef i Finans Norge
 • Kjetil Stiansen, rådgiver Norges Bank

Likviditetsforum har siden slutten av 1990-tallet vært en årlig møteplass for ansatte i finansnæringen og relevante myndighetsorganer som arbeider innenfor områdene likviditet, finansiering, økonomi og betalingsoppgjør.  

Forumet søker i løpet av én dag å belyse bredden av aktuelle faglige problemstillinger - fra makroøkonomiske utsikter til pågående regelverksprosesser.Målgruppe
Bankenes ansvarlige for likviditet, økonomi og oppgjør. 

 

Program

 

         
Kl. 08.30

Registrering / Kaffe

Kl. 09.00

Velkommen
v/Fagdirektør Per Erik Stokstad, 
Samfunnsøkonomi og finans, Finans Norge
Del 1: 

Makro og marked

Kl. 09.10

Makrooppdatering.
v/Kyrre Knudsen, 
sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank

Kl. 09.55

Bankenes finansieringskostnader
v/Pål Ringholm,
analysesjef kreditt i SpareBank 1 Markets

Kl. 10.25

Kaffe 

Kl. 10.45

Valutaterminer og det norske pengemarkedet 
v/ Kjetil Stiansen, rådgiver Norges Bank

Kl. 11.15

Likviditetsstyring i praksis 
Henry Tvete,
finanssjef i SpareBank 1 Østfold Akershus

Kl. 11.45

Pause

Del 2:

Rammevilkår

Kl. 12. 00

Tilsyn på likviditetsområdet
v/Aud Ebba Lie, spesialrådgiver i Finanstilsynet

Kl. 12.30

Regulatorisk oppdatering
v/Line Asker, Michael Hurum Cook,
Joar Johnsen, Finans Norge

Kl. 13.00

Lunch

Kl. 14.00

Brexit – Tilpasning til det ukjente
v/Hanne Leirbukt Pedersen,
Leder Compliance, DnB Markets

Kl. 14.20


Diskusjon: Nibor og alternative referanserenter
i fremtiden
v/Jørgen Gudmundsson (Sparebanken Vest),
Per Erik Stokstad (Norske Finansielle Referanser)

Kl. 14.50

Pause

Del 3:

Betalinger og oppgjør - nå og i fremtiden

Kl. 15.00


Status oppgjørsløsninger: broprosjektet,
PSD2 og P27
v/Tor Johan Bjerkedal, direktør, BITS AS 

Kl. 15.20 Fremtidens løsninger
- innvirkning på likviditetsstyring 
v/ Øyvind Aass, adm.dir. SpareBank 1 Banksamarbeidet
Kl. 15.40


Diskusjon:
Nye utfordringer mtp. likviditetsarbeid

v/Bjerkedal, Aass og Stokstad

Kl. 15.50 

Avslutning
v/Fagdirektør Per Erik Stokstad, Finans Norge
Kl. 16.00 Slutt


mindre justeringer i programmet kan skje 

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.


          

 

Illustrasjon til artikkel

Praktisk informasjon

Møteplass for finansnæringen og myndighetsorganer

29. november 2018
Oppstart kl. 09.00

Hotel Bristol
Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo  Tlf:  22 82 60 00

Kr 3650,- inkl. lunsj

så fort som mulig

 • Hanne Leirbukt Pedersen, Leder Compliance, DNB Markets
 • Kyrre Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank
 • Pål Ringholm, analysesjef kreditt i SpareBank 1 Markets
 • Henry Tvete, finanssjef i SpareBank 1 Østfold Akershus
 • Jørgen Gudmundsson, leder arbeidsgruppe for alternative referanserenter
 • Per Erik Stokstad, daglig leder i NoRe (administrerer Nibor)
 • Tor Johan Bjerkedal, direktør, BITS AS
 • Øyvind Aass, adm. dir. SpareBank 1 Banksamarbeidet
 • Aud Ebba Lie, spesialrådgiver, Finanstilsynet
 • Michael Hurum Cook, analytiker i Finans Norge
 • Joar Johnsen, analysesjef i Finans Norge
 • Kjetil Stiansen, rådgiver Norges Bank

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.