Likviditetsforum 2019

I november hvert år arrangerer Spama Likviditetsforum i samarbeid med Finans Norge. Dato for årets Likviditetsforum er satt til 26. november.

Praktisk informasjon

Møteplass for finansnæringen og myndighetsorganer

26. november 2019
Oppstart kl. 09.00

Hotel Bristol
Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo  Tlf:  22 82 60 00

Kr 3750,-  inkl. lunsj

så fort som mulig

 • Kari Due-Andresen, sjeføkonom, Handelsbanken    
 • Ole Einar Stokstad,
  leder for kredittanalyse, DNB Markets     
 • Jostein Tvedt, sjefstrateg,
  Danske Bank Markets         
 • Carl Fredrik Hjelle, leder treasury, Sandnes Sparebank
 • Per Erik Stokstad, daglig leder,
  Norske Finansielle Referanser AS (NoRe)  
 • Tor Johan Bjerkedal, direktør, Bits AS
 • Michael Hurum Cook, senioranalytiker, Bank og kapitalmarked, Finans Norge
 • Joar Johnsen, analysesjef, Prosessområde bank og kapitalmarked, Finans Norge  
 • Trond Barikmo, treasury
  manager, SpareBank 1 SMN
 • Priscilla Halverson, Capital Markets Director, Santander Consumer Bank

Likviditetsforum har siden slutten av 1990-tallet vært en årlig møteplass for ansatte i finansnæringen og relevante myndighetsorganer som arbeider innenfor områdene likviditet, finansiering, økonomi og betalingsoppgjør.  

Forumet søker i løpet av én dag å belyse bredden av aktuelle faglige problemstillinger - fra makroøkonomiske utsikter til pågående regelverksprosesser.


Målgruppe
Bankenes ansvarlige for likviditet, økonomi og oppgjør. 

 

Program

Kl. 08.30 Kaffe / Registrering
Kl. 09.00 Velkommen

Kl. 09.10
Del 1: Makro og marked

Makrooppdatering
v/ Kari Due-Andresen, sjeføkonom, Handelsbanken
Kl. 09.50


Bankenes funding - markedet nå og forventninger
- OMF, senior unsec, SNP
v/ Ole Einar Stokstad, leder for kredittanalyse, DNB
Kl. 10.20 Pause - kaffepåfyll
Kl. 10.30


Pengemarkedets likviditet og ny pengemarkeds-
statistikk 
v/ Ketil-Johan Rakkestad, Norges Bank
Kl. 11.00

Hva bestemmer norske markedsrenter
v/ Jostein Tvedt, sjefstrateg, Danske Bank Markets
Kl. 11.30 Lunch
Kl. 12.30

Likviditetsstyring i praksis
v/ Carl Fredrik Hjelle, leder treasury, Sandnes Sparebank
Kl. 13.00

Del 2: Rammevilkår


Norske referanserenter - nyskapning, utvikling
og reformasjon (ARR, Nowa, Nibor)
v/ Per Erik Stokstad, daglig leder,
Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) 

Kl. 13.25

Betalings- og oppgjørssystemer 
v/ Tor Johan Bjerkedal, direktør, Bits AS
Kl. 13.55

Regulering av likviditetsområdet 
v/ Michael Hurum Cook og Joar Johnsen, Finans Norge
Kl. 14.20 Pause


Kl. 14.45

Del 3: Aktuelle tema - nyheter

Bærekraftig finans fra et fundingperspektiv
v/ Trond Barikmo, treasury manager, SpareBank 1 SMN
Kl. 15.10Verdipapirisering - er det noe å bry seg om?
Nyttig eller farlig? Viktig eller riktig?
v/ Priscilla Halverson, Capital Markets Director,
Santander Consumer Bank
Kl. 15.35 Avslutning

 

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.


          

 

Illustrasjon til artikkel

Praktisk informasjon

Møteplass for finansnæringen og myndighetsorganer

26. november 2019
Oppstart kl. 09.00

Hotel Bristol
Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo  Tlf:  22 82 60 00

Kr 3750,-  inkl. lunsj

så fort som mulig

 • Kari Due-Andresen, sjeføkonom, Handelsbanken    
 • Ole Einar Stokstad,
  leder for kredittanalyse, DNB Markets     
 • Jostein Tvedt, sjefstrateg,
  Danske Bank Markets         
 • Carl Fredrik Hjelle, leder treasury, Sandnes Sparebank
 • Per Erik Stokstad, daglig leder,
  Norske Finansielle Referanser AS (NoRe)  
 • Tor Johan Bjerkedal, direktør, Bits AS
 • Michael Hurum Cook, senioranalytiker, Bank og kapitalmarked, Finans Norge
 • Joar Johnsen, analysesjef, Prosessområde bank og kapitalmarked, Finans Norge  
 • Trond Barikmo, treasury
  manager, SpareBank 1 SMN
 • Priscilla Halverson, Capital Markets Director, Santander Consumer Bank

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.