Landbruksforum

På årets Landbruksforum ser vi på strukturelle endringer i landbruket for små og store bruk.

Praktisk informasjon

For bankansatte som arbeider med landbruksengasjementer

5. - 6. november
Oppstart dag 1 kl. 10.00

Clarion Collection Hotel Gabelshus, Gabelsgate 16, 0272 Oslo

Kr 6.100,- for begge dagene. Ekskl. opphold

så fort som mulig

 • Petter Klette,
  Fagrådgiver økonomi, Tine
 • Ole Nikolai Skulberg, Totalmarked for kjøtt og egg, Nortura
 • Elise Midling-Hansen,
  Advokat i Bondelage
 • Målfrid Narum, Fagsjef Norsvin
 • Truls Johannesen,
  Advokat i Seland Orwall
 • Svein Aalling, Advokat i Seland Orwall

Landbruksforum er i år lagt til Oslo. 

Om kurset
Kurset inneholder en bred gjennomgang av temaer du som rådgiver bør vite om i møte med landbrukskunder. Forumet krever ingen spesiell forkunnskap, men egner seg best for rådgivere med landbrukskunder.

Målgruppe
Forumet er beregnet for ansatte i bank og finans som jobber innenfor landbruksområdet.

Program

 

Tirsdag 5. november
Kl. 09.30 Kaffe / registrering
Kl. 10.00 Innledning
Kl. 10.05


Reduksjon på produksjon av Jarlsbergost
grunnet slutt på eksportstøtten.
Hvilke konsekvenser kan dette gi for melkepriser,
og for verdier av gårdsbruk og lønnsomhet.
v/ Petter Klette, Fagrådgiver økonomi, Tine

Diskusjon i plenum
Kl. 11.30 Lunsj
Kl. 12.30Ulike markeder og utfordringer med overproduksjon
når det gjelder kjøtt og egg samt
hvordan
utviklingen i melke-
produksjonen påvirker
tilgangen
på norsk storfekjøtt.

v/ Ole Nikolai Skulberg,
Totalmarked for kjøtt og egg, Nortura
Kl. 13.30


Tid for gruppen

– diskusjon i plenum
Kl. 14.00 Kaffe
Kl. 14.30

Tvangsalg
v/ Elise Midling-Hansen, Advokat i Bondelaget
Kl. 16.00Slutt dag 1


Felles middag om kvelden
Onsdag 6. november
Kl. 09.00

Hva betyr det for bonden og bankene at Norsvin
har bestemt at all svineproduksjon skal
legges over til SPF
v/ Målfrid Narum, Fagsjef Norsvin

Diskusjon i plenum
Kl. 10.15 Kaffepause
Kl. 10.30
Håndtering av avvikling/ konkurs på
selvstendig næringsdrivende
v/ Truls Johannesen Advokat i Seland Orwall

Diskusjon i plenum
Kl. 11.45Endringer i arveloven
v/ Svein Aalling Advokat i Seland Orwall

Diskusjon i plenum
Kl. 13.00 Lunsj
Kl. 14.00 Avreise

 

NB! Hotellrom blir bestilt av Spama. Husk å gi beskjed hvis du ikke ønkser overnatting. Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart     Praktisk informasjon

For bankansatte som arbeider med landbruksengasjementer

5. - 6. november
Oppstart dag 1 kl. 10.00

Clarion Collection Hotel Gabelshus, Gabelsgate 16, 0272 Oslo

Kr 6.100,- for begge dagene. Ekskl. opphold

så fort som mulig

 • Petter Klette,
  Fagrådgiver økonomi, Tine
 • Ole Nikolai Skulberg, Totalmarked for kjøtt og egg, Nortura
 • Elise Midling-Hansen,
  Advokat i Bondelage
 • Målfrid Narum, Fagsjef Norsvin
 • Truls Johannesen,
  Advokat i Seland Orwall
 • Svein Aalling, Advokat i Seland Orwall

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.