Kunsten å formidle og overbevise

Å få gjennomslag for egne ideer, meninger og forslag er viktig i arbeidslivet. Dette er nyttig kompetanse både i møter, presentasjoner, forhandlinger og i forbindelse med innsalg.

Praktisk informasjon

Avlyst

14. - 15. februar 2018
Oppstart dag 1:      Kl. 09.00

Oslo eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

Kr 7 800,- ekskl. oppholdsutgifter

20. januar 2018

 
Christian Eek-Jensen, Holtskog AS

Gjennom de siste drøyt 20 årene har han tilegnet seg bred erfaring innen salg og markedsføring fra en rekke bransjer inkludert finansbransjen. Både som selger, kursleder, og konsulent innen salgstrening, leder- og organisasjonsutvikling.

Christian er opptatt av at du som tilhører – eller kursdeltager – skal sitte igjen med konkrete verktøy som du kan ta i bruk umiddelbart.

Han er engasjert, tilstedeværende, og underholdende når han foreleser og får svært gode tilbakemeldinger fra de han jobber med.

                    Hvordan skal du bli oppfattet tydelig,
                                   trygg og troverdig!


I dette kurset vil du lære det viktigste innen retorikk og presentasjonsteknikk, og vil få tips og råd for hvordan du skal bli oppfattet tydelig, trygg og troverdig.


Om kurset:

Kurset er basert på retorikkens prinsipper om talekunst og viser deg hvordan dette kan brukes i praksis. Retorikk og presentasjonsteknikk handler om kunsten å:

 • overbevise og formidle
 • vite hva som er viktig å tenke gjennom og
 • bli hørt, forstått og trodd

Du vil få veiledning og tips for å kunne nå frem med ditt budskap på en overbevisende og troverdig måte.

Kurset tar utgangspunkt i Aristoteles’ kommunikasjonsmodell og de tre elementene:

 • taleren
 • talen og
 • tilhørerne

og går gjennom hva som skal til for å planlegge,
bygge opp og holde en god presentasjon.

Målgruppe:

Seminaret retter seg mot alle som har en formidlerrolle både med kunder og internt. 


Programutkast:

 • Etos, logos og patos
 • Den viktige innledningen: å skape tillit og interesse
 • Verbal og ikke-verbal kommunikasjon
 • Ordvalg, stemmebruk og kroppsspråk
 • Hvordan fremstå som trygg når jeg er nervøs?
 • Retorikkens arbeidsfaser: Partes
 • Hvordan er en god presentasjon bygget opp?
 • Å finne den røde tråden: De 5 T’ene
 • Strukturhjelpen: Hamburger og stolpemanus
 • Kunsten å gi gode tilbakemeldinger
 • Å skape engasjement og begeistring
 • Bruk og misbruk av hjelpemidler

Kurset inneholder en kombinasjon av flere praktiske og teoretiske øvelser i grupper. Alle deltakere mottar et kompendium og kursbevis etter gjennomføring av kurset.

NB! Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

 

Praktisk informasjon

Avlyst

14. - 15. februar 2018
Oppstart dag 1:      Kl. 09.00

Oslo eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

Kr 7 800,- ekskl. oppholdsutgifter

20. januar 2018

 
Christian Eek-Jensen, Holtskog AS

Gjennom de siste drøyt 20 årene har han tilegnet seg bred erfaring innen salg og markedsføring fra en rekke bransjer inkludert finansbransjen. Både som selger, kursleder, og konsulent innen salgstrening, leder- og organisasjonsutvikling.

Christian er opptatt av at du som tilhører – eller kursdeltager – skal sitte igjen med konkrete verktøy som du kan ta i bruk umiddelbart.

Han er engasjert, tilstedeværende, og underholdende når han foreleser og får svært gode tilbakemeldinger fra de han jobber med.

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.