Kredittvurdering BM

Kurset gir en bred oversikt over de viktigste feltene innen kredittområdet på bedriftsmarked. Dette omfatter blant annet en gjennomgang av en rekke forretningsmessige problemstillinger, relevante nøkkeltall samt regnskapets betydning for kredittvurderingsprosessen.

Praktisk informasjon

Vi ser på de viktigste feltene innen kredittområdet.

2. - 3. desember 2019
Oppstart dag 1 kl. 10.00

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Kr 6 700,- ekskl. oppholdskostnader

14. november

 • Kjetil Kristensen | Partner | Advisory - Financial Services Organization  i Ernst & Young AS

  «Kjetil Kristensen er partner i EY og en erfaren foredragsholder innen kredittområdet. Kjetil har i løpet av de siste 15 årene holdt en rekke kurs i håndtering av kreditt for bankrådgivere i bedriftsmarkedet. Som ansvarlig partner for tolv norske finansforetak har Kjetil betydelig erfaring fra compliance, risikostyring og internkontroll innen bank og finans, med et særlig fokus på kredittområdet.»


"Et fantastisk læringsrikt kurs og
midt i blinken med tanke på relevans!"

Sitat fra deltaker


Målgruppe: 

Bankens rådgivere på bedriftsmarkedet. Kurset passer for ansatte som er nye innen BM, samt for mer erfarne ansatte som ønsker å oppfriske eksisterende kompetanse.

Program:

1. Kredittprosessen

 1. Hva er kredittrisiko
 2. Overordnet styring og kontroll av kredittrisiko
 3. Formålet med kredittsystemet
 4. Overordnet om kredittprosessen fra innvilgelse til avvikling
 5. Hvorfor benytte kredittmodell(er) og kreditt-scoring verktøy

2. Kredittinnvilgelse – Hvordan vurdere en kredittsak

 1. Kundeforståelse
  I. Vurdering av selskapstype og konsernstrukturer
  II. Konsolidering av selskaper
 2.  Ledelsesanalysen
  I.  Hvorfor er analyse av ledelse viktig?
  II. Hvordan utføre ledelsesanalysen og hvilke 
       momenter som bør vurderes
  III. Strategiens betydning for bankens utlånsbeslutning
  IV. Anmerkninger på selskap, hva betyr dem?
 3. Betjeningsevne
  I. Regnskapsanalyse, vurdering av historisk inntjening
  II. Vurdering av kundens budsjetter
  III. Kontantstrømsanalyse
  IV. Sensitivitetsanalyse
  V. Arbeidskapital
 4. Soliditet og omstillingsevne
  I. Vurdering og korrigering av balansen
  II. Regnskaps- og nøkkeltallsanalyser av selskapets balanse
  III. Vurdering av selskapets fremtidige balanse
 5. Sikkerhet og vilkår
  I. Vurdering av pantet selskapet stiller
  II. Sette vilkår for å styre engasjementet
  III. Risikoprising
 6. Kredittfaglige problemstillinger i konsernstrukturer

3. Kort om oppfølging av tapsutsatte engasjementer

 1. Identifisere tapsutsatte engasjementer
 2. Analyse av tapsutsatte engasjementer
 3. Tiltak for å begrense tap

Arbeidsform: Forelesninger med praktiske oppgaver og eksempler

Hotellrom blir bestilt av kursarrangør. 

NB!: Bekreftet påmelding blir sendt ca 2 uker før kursstart   

 

Illustrasjon til artikkel

Praktisk informasjon

Vi ser på de viktigste feltene innen kredittområdet.

2. - 3. desember 2019
Oppstart dag 1 kl. 10.00

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Kr 6 700,- ekskl. oppholdskostnader

14. november

 • Kjetil Kristensen | Partner | Advisory - Financial Services Organization  i Ernst & Young AS

  «Kjetil Kristensen er partner i EY og en erfaren foredragsholder innen kredittområdet. Kjetil har i løpet av de siste 15 årene holdt en rekke kurs i håndtering av kreditt for bankrådgivere i bedriftsmarkedet. Som ansvarlig partner for tolv norske finansforetak har Kjetil betydelig erfaring fra compliance, risikostyring og internkontroll innen bank og finans, med et særlig fokus på kredittområdet.»

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.