Kredittforum PM

Spama arrangerer i år også et fagforum innenfor Kredittområdet PM. Et område som i dag er preget av økt konkurranse fra nye teknologidrevne bedrifter innenfor bank og finansområdet, økte boligrenter og usikkerhet om utviklingen fremover, innføring av gjeldsregister, hvordan ny betalingsteknologi (tapping) og hvitvasking påvirker det daglige arbeidet til en kredittmedarbeidere innenfor personmarkedet.

Praktisk informasjon

Kurset er fulltegnet

10. - 11. september 2019
Oppstart dag 1: kl. 10.00

Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerus Gate, 0155 Oslo

Kr 6450,- ekskl. oppholdskostnader

så fort som mulig

 • Harald Sverdrup,
  leder i Finansklagenemnda
 • Jan Ludvik Andreassen, Sjeføkonom i Eika Gruppen
 • Egil Årrestad,
  daglig leder, Gjeldsregisteret AS
 • Ellen Horgen,
  produktsjef Kredittområdet, Evry
 • Randi Leinan Lund, 
  Jurist og ansvarlig depot, Tolga-Os Sparebank
 • Lillian Kvitberg Angell,
  advokat i Eika Gruppen
 • Siren Coward,
  Advokat, Sparebanken Øst
 • Evind Ingolfsen,
  Advokat Emiritus, tidligere advokat og depotsjef i Sparebanken Vest
 • m.flere


"Veldig bra konferanse med aktuelle tema og engasjerte forelesere."

"Håper dere fortsetter med denne konferansen.
Viktig med konferanse der en får innputt på viktige problemstillinger og 
regelendringer for bransjen."


Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere.


Mål
gruppe:

Ansvarlig for kredittområdet og personer som arbeider med kreditt innenfor personmarkedet.

Programposter: 

 • Makroøkonomiske trekk:
  - Kort om det norske makrobilde gjemed referanse til internasjonal økonomisk utvikling
  - Rente- og boligprisutviklingen i Norge i nærmeste fremtid
  - Høyere rente, tøffere tider for de med stor gjeldsbelastning - hvor «skjøre» er boliglånskundene 
 • Boligmarkedet finansiert med forbruksgjeld?
 • Digitalisering på kredittområdet
 • Finansavtaleloven – status
 • Ny avhendingslov av bolig – konsekvenser for kredittvurderingen og risiko for selger
 • Digital utlånspraksis
 • Kausjon
 • Rettspraksis knyttet til kredittvurdering
  – se på de rettslig problemstillinger
 • Siste nytt fra Finansklagenemda på kredittområdet
 • Status og erfaringer med innføring av gjeldsregisteret
 • Gjeldsregisteret i praktisk bruk
 • Hva betyr PSD2 for innskudds- og kredittavtaler?
 • Reglene om fraråding:
  - Hvordan utføre denne i praksis?
  - Hvor langt går frarådingsretten?
  - Grense mot taushetsplikten
 • DSOP – samtykkebasert lånesøknad
 • Hva er hvitvaskingsrisikoen på kredittområdet?
  - Hvordan kan en kredittmedarbeider være med på å avdekke /forhindre hvitvasking?  
  - Hva skal man se etter?
  - Hvordan dokumenterer man midlenes (egenkapitalens) opprinnelse?


Det tas forbehold om endringer av programmet.
Hotellrom blir bestilt av kursarrangør.
NB! Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.   

Praktisk informasjon

Kurset er fulltegnet

10. - 11. september 2019
Oppstart dag 1: kl. 10.00

Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerus Gate, 0155 Oslo

Kr 6450,- ekskl. oppholdskostnader

så fort som mulig

 • Harald Sverdrup,
  leder i Finansklagenemnda
 • Jan Ludvik Andreassen, Sjeføkonom i Eika Gruppen
 • Egil Årrestad,
  daglig leder, Gjeldsregisteret AS
 • Ellen Horgen,
  produktsjef Kredittområdet, Evry
 • Randi Leinan Lund, 
  Jurist og ansvarlig depot, Tolga-Os Sparebank
 • Lillian Kvitberg Angell,
  advokat i Eika Gruppen
 • Siren Coward,
  Advokat, Sparebanken Øst
 • Evind Ingolfsen,
  Advokat Emiritus, tidligere advokat og depotsjef i Sparebanken Vest
 • m.flere

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.